modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-20 05:31:57 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
610คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum TWD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-21 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 10.06 NT$ N/A
2021-04-20 0.00000000 NT$ 1,147.12 NT$ 10.06 NT$ 10.06 NT$
2021-04-19 0.00000000 NT$ 4,149.97 NT$ 40.69 NT$ 10.06 NT$
2021-04-18 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 12.41 NT$ 40.69 NT$
2021-04-17 0.00000000 NT$ 1,351.59 NT$ 12.40 NT$ 12.41 NT$
2021-04-16 0.00000000 NT$ 5,267.37 NT$ 12.91 NT$ 12.40 NT$
2021-04-15 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 4.55 NT$ 12.91 NT$
2021-04-14 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 4.55 NT$ 4.55 NT$
2021-04-13 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 4.55 NT$ 4.55 NT$
2021-04-12 0.00000000 NT$ 5,835.15 NT$ 4.61 NT$ 4.55 NT$
2021-04-11 0.00000000 NT$ 25,376 NT$ 14.97 NT$ 4.61 NT$
2021-04-10 0.00000000 NT$ 13,018.37 NT$ 17.91 NT$ 14.97 NT$
2021-04-09 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 1.83 NT$ 17.91 NT$
2021-04-08 0.00000000 NT$ 2,310.57 NT$ 11.61 NT$ 1.83 NT$
2021-04-07 0.00000000 NT$ 2,310.57 NT$ 11.61 NT$ 11.61 NT$
2021-04-06 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 7.30 NT$ 11.61 NT$
2021-04-05 0.00000000 NT$ 50.66 NT$ 7.30 NT$ 7.30 NT$
2021-04-04 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 7.30 NT$
2021-04-03 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 2.06 NT$
2021-04-01 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 2.06 NT$
2021-03-31 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 2.06 NT$
2021-03-30 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 2.06 NT$
2021-03-29 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 2.06 NT$
2021-03-28 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 2.06 NT$
2021-03-24 0.00000000 NT$ 0.00000000 NT$ 2.06 NT$ 2.06 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android