modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-20 05:31:57 UTC (ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
611คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum XAG (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-20 0.00000000 XAG 1.58 XAG 0.01382998 XAG N/A
2021-04-19 0.00000000 XAG 5.64 XAG 0.055319 XAG 0.01382998 XAG
2021-04-18 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.01691141 XAG 0.055319 XAG
2021-04-17 0.00000000 XAG 1.84 XAG 0.01689822 XAG 0.01691141 XAG
2021-04-16 0.00000000 XAG 7.20 XAG 0.01764719 XAG 0.01689822 XAG
2021-04-15 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00644309 XAG 0.01764719 XAG
2021-04-14 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00644309 XAG 0.00644309 XAG
2021-04-13 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00644309 XAG 0.00644309 XAG
2021-04-12 0.00000000 XAG 8.10 XAG 0.00639344 XAG 0.00644309 XAG
2021-04-11 0.00000000 XAG 35.32 XAG 0.02083700 XAG 0.00639344 XAG
2021-04-10 0.00000000 XAG 18.12 XAG 0.02492210 XAG 0.02083700 XAG
2021-04-09 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00254364 XAG 0.02492210 XAG
2021-04-08 0.00000000 XAG 3.24 XAG 0.01629872 XAG 0.00254364 XAG
2021-04-07 0.00000000 XAG 3.24 XAG 0.01629872 XAG 0.01629872 XAG
2021-04-06 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.01024621 XAG 0.01629872 XAG
2021-04-05 0.00000000 XAG 0.071085 XAG 0.01024621 XAG 0.01024621 XAG
2021-04-04 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.01024621 XAG
2021-04-03 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
2021-04-01 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
2021-03-31 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
2021-03-30 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
2021-03-29 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
2021-03-28 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
2021-03-24 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
2021-03-23 0.00000000 XAG 0.00000000 XAG 0.00275255 XAG 0.00275255 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android