modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.439020 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-17 05:19:00 UTC (ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
606คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum XLM (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-17 0.0000000000 XLM 79.140 XLM 0.72605847 XLM N/A
2021-04-16 0.0000000000 XLM 287.913 XLM 0.70566872 XLM 0.72605847 XLM
2021-04-15 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.27943711 XLM 0.70566872 XLM
2021-04-14 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.27943711 XLM 0.27943711 XLM
2021-04-13 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.27943711 XLM 0.27943711 XLM
2021-04-12 0.0000000000 XLM 348.064 XLM 0.27471532 XLM 0.27943711 XLM
2021-04-11 0.0000000000 XLM 1,574 XLM 0.92862915 XLM 0.27471532 XLM
2021-04-10 0.0000000000 XLM 943.442 XLM 1.297720 XLM 0.92862915 XLM
2021-04-09 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.13261736 XLM 1.297720 XLM
2021-04-08 0.0000000000 XLM 164.279 XLM 0.82552051 XLM 0.13261736 XLM
2021-04-07 0.0000000000 XLM 164.279 XLM 0.82552051 XLM 0.82552051 XLM
2021-04-06 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.59327040 XLM 0.82552051 XLM
2021-04-05 0.0000000000 XLM 4.115927 XLM 0.59327040 XLM 0.59327040 XLM
2021-04-04 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.59327040 XLM
2021-04-03 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
2021-04-01 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
2021-03-31 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
2021-03-30 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
2021-03-29 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
2021-03-28 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
2021-03-24 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
2021-03-23 0.0000000000 XLM 0.0000000000 XLM 0.17754914 XLM 0.17754914 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android