modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.159853 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-13 12:02:16 UTC (ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
600คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum ZAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-13 0.00000000 R 0.00000000 R 2.33 R N/A
2021-04-12 0.00000000 R 2,986.36 R 2.36 R 2.33 R
2021-04-11 0.00000000 R 13,038.14 R 7.69 R 2.36 R
2021-04-10 0.00000000 R 6,684.28 R 9.19 R 7.69 R
2021-04-09 0.00000000 R 0.00000000 R 0.934618 R 9.19 R
2021-04-08 0.00000000 R 1,179.94 R 5.93 R 0.934618 R
2021-04-07 0.00000000 R 1,179.94 R 5.93 R 5.93 R
2021-04-06 0.00000000 R 0.00000000 R 3.75 R 5.93 R
2021-04-05 0.00000000 R 26.02 R 3.75 R 3.75 R
2021-04-04 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 3.75 R
2021-04-03 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
2021-04-01 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
2021-03-31 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
2021-03-30 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
2021-03-29 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
2021-03-28 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
2021-03-24 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
2021-03-23 0.00000000 R 0.00000000 R 1.11 R 1.11 R
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android