ค้นหา
Coins: 3405
ตลาดแลกเปลี่ยน: 258
มูลค่าตามราคาตลาด: 152,470,438,045 $
ปริมาณ 24 ชม.: 20,169,429,768 $
ค่าความเด่น:
BTC 52.6%
XRP 11.7%
ETH 9.20%
XMR
USD

การแลกเปลี่ยน Monero

# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ%
1
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
69.45 $
78500 KRW
95,433,402.07 $
1374058.633 XMR
76.56%
2
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.40 $
0.014859 BTC
5,062,395.55 $
74011.501 XMR
4.12%
3
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
68.94 $
68.94 USD
3,912,498.02 $
56752.220 XMR
3.16%
4
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.44 $
0.0148573 BTC
2,173,260.52 $
31752.447 XMR
1.77%
5
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
68.74 $
69.3 USDT
1,919,445.81 $
27924.781 XMR
1.56%
6
ปรับปรุง 10 นาที แล้ว
68.64 $
0.014877 BTC
1,535,062.42 $
22364.980 XMR
1.25%
7
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
67.00 $
58.72 EUR
1,477,557.96 $
22053.257 XMR
1.23%
8
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
67.06 $
67.06 USD
1,326,482.39 $
19780.531 XMR
1.10%
9
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.60 $
69.03 USDT
1,119,374.37 $
16318.197 XMR
0.91%
10
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
69.52 $
69.52 USD
1,045,174.18 $
15034.151 XMR
0.84%
11
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
68.47 $
0.014895 BTC
957,375.54 $
13982.984 XMR
0.78%
12
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
68.69 $
0.01489329 BTC
885,169.62 $
12885.633 XMR
0.72%
13
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.46 $
0.014861 BTC
875,600.61 $
12789.787 XMR
0.71%
14
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.41 $
0.504132 ETH
829,172.10 $
12120.407 XMR
0.68%
15
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
69.20 $
0.014957769 BTC
594,406.16 $
8589.914 XMR
0.48%
16
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.25 $
0.014815 XBT
588,299.42 $
8619.897 XMR
0.48%
17
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.86 $
0.01493902 BTC
471,113.06 $
6841.374 XMR
0.38%
18
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.67 $
0.01493888 BTC
467,904.24 $
6813.919 XMR
0.38%
19
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.52 $
0.50555 ETH
303,344.04 $
4426.977 XMR
0.25%
20
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.80 $
69.25246134 USDT
300,010.09 $
4360.843 XMR
0.24%
21
CoinEx
แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
68.39 $
0.01487895 BTC
259,594.86 $
3795.612 XMR
0.21%
22
CoinEx
แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
68.19 $
68.69 USDT
232,632.05 $
3411.660 XMR
0.19%
23
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.36 $
0.01485065 BTC
211,584.44 $
3095.074 XMR
0.17%
24
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
70.63 $
70.633015 USD
181,795.85 $
2573.809 XMR
0.14%
25
ปรับปรุง 10 นาที แล้ว
67.54 $
67.54 USD
178,357.18 $
2640.764 XMR
0.15%
26
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
71.44 $
71.4369 USD
150,491.36 $
2106.633 XMR
0.12%
27
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.45 $
0.01485926 BTC
130,141.86 $
1901.188 XMR
0.11%
28
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
68.60 $
0.50525 ETH
114,833.05 $
1674.060 XMR
0.09%
29
ปรับปรุง 33 นาที แล้ว
68.76 $
0.01480198 BTC
114,017.99 $
1658.101 XMR
0.09%
30
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.46 $
69.3 USDT
109,905.46 $
1605.479 XMR
0.09%
31
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
68.69 $
77640 KRW
105,186.40 $
1531.259 XMR
0.09%
32
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
67.79 $
0.01469794 BTC
97,609.67 $
1439.885 XMR
0.08%
33
OKEx
แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
67.04 $
67.5872 USDT
83,395.35 $
1244.000 XMR
0.07%
34
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.26 $
0.50523714 ETH
66,959.16 $
980.881 XMR
0.05%
35
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
67.53 $
0.49800379 ETH
66,234.63 $
980.839 XMR
0.05%
36
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
70.99 $
59.54414797 WAVES
67,028.25 $
944.211 XMR
0.05%
37
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
68.15 $
68.546474 USDT
60,175.13 $
883.026 XMR
0.05%
38
ปรับปรุง 11 นาที แล้ว
68.50 $
18 EOS
60,334.40 $
880.830 XMR
0.05%
39
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
67.82 $
68.546474 USDT
59,883.59 $
883.026 XMR
0.05%
40
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
66.95 $
67.46749886 USDT
58,829.36 $
878.711 XMR
0.05%
41
OKEx
แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
66.73 $
0.01450152 BTC
57,723.64 $
865.000 XMR
0.05%
42
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
70.41 $
68.9989826 USDC
48,088.27 $
683.023 XMR
0.04%
43
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
68.12 $
0.01481951 BTC
39,136.11 $
574.516 XMR
0.03%
44
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
68.82 $
0.01493902 BTC
32,874.37 $
477.684 XMR
0.03%
45
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
68.43 $
0.01484428 BTC
25,638.48 $
374.691 XMR
0.02%
46
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
71.07 $
62.3717 EUR
24,748.01 $
348.211 XMR
0.02%
47
ปรับปรุง 17 นาที แล้ว
68.24 $
0.0148 BTC
22,489.81 $
329.579 XMR
0.02%
48
ปรับปรุง 23 นาที แล้ว
69.64 $
69.63785 USD
19,165.82 $
275.221 XMR
0.02%
49
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
67.86 $
256.0396 PLN
17,799.64 $
262.291 XMR
0.01%
50
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
67.17 $
58.9213 EUR
15,565.77 $
231.726 XMR
0.01%
51
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
68.18 $
53.2601 GBP
15,147.35 $
222.170 XMR
0.01%
52
ปรับปรุง 29 นาที แล้ว
68.41 $
0.0148662 BTC
14,651.15 $
214.165 XMR
0.01%
53
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
69.05 $
0.01498 BTC
13,701.17 $
198.420 XMR
0.01%
54
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.57 $
0.01490155 BTC
10,482.81 $
152.870 XMR
0.01%
55
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
68.51 $
69 USDT
9,891.09 $
144.377 XMR
0.01%
56
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
68.47 $
0.01484615 BTC
9,792.47 $
143.011 XMR
0.01%
57
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
69.84 $
373.89 TRY
9,427.51 $
134.980 XMR
0.01%
58
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
68.58 $
0.014886 BTC
8,784.00 $
128.091 XMR
0.01%
59
ปรับปรุง 10 นาที แล้ว
68.14 $
0.01480339 BTC
8,654.16 $
126.998 XMR
0.01%
60
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
67.32 $
59.05045 EUR
8,536.79 $
126.808 XMR
0.01%
61
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
69.17 $
69.172 USD
7,990.41 $
115.515 XMR
0.01%
62
OKEx
แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
66.55 $
0.49127557 ETH
7,919.24 $
119.000 XMR
0.01%
63
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
68.56 $
0.0148991 BTC
6,371.30 $
92.927 XMR
0.01%
64
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
68.79 $
60.289622 EUR
5,388.99 $
78.339 XMR
0.00%
65
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
67.88 $
0.0147462 BTC
5,002.09 $
73.689 XMR
0.00%
66
ปรับปรุง 18 นาที แล้ว
67.90 $
0.01475 BTC
3,797.07 $
55.923 XMR
0.00%
67
CoinEx
แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
69.22 $
0.27866574 BCH
3,568.54 $
51.553 XMR
0.00%
68
ปรับปรุง 12 นาที แล้ว
68.52 $
0.50357417 ETH
2,954.19 $
43.113 XMR
0.00%
69
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
70.05 $
4621.425105 RUB
2,447.22 $
34.933 XMR
0.00%
70
ปรับปรุง 11 นาที แล้ว
68.58 $
0.50357417 ETH
2,074.35 $
30.245 XMR
0.00%
71
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
67.95 $
66.8113 TUSD
1,970.84 $
29.005 XMR
0.00%
72
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
66.54 $
250 BRL
1,349.90 $
20.288 XMR
0.00%
73
ปรับปรุง 17 นาที แล้ว
68.95 $
0.01497781 BTC
920.78 $
13.355 XMR
0.00%
74
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
68.47 $
68.8 DAI
903.47 $
13.195 XMR
0.00%
75
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
69.66 $
61.05 EUR
805.26 $
11.560 XMR
0.00%
76
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
68.73 $
0.0149189966666667 BTC
522.48 $
7.602 XMR
0.00%
77
ปรับปรุง 10 นาที แล้ว
68.99 $
61.1 EURS
439.16 $
6.366 XMR
0.00%
78
ปรับปรุง 11 นาที แล้ว
69.66 $
0.01509981 BTC
85.17 $
1.223 XMR
0.00%
79
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
68.13 $
0.0148 BTC
46.36 $
0.680 XMR
0.00%
80
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
68.12 $
0.5011 ETH
35.18 $
0.516 XMR
0.00%
81
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
66.41 $
66.0022440762985942 BITUSD
3.93 $
0.059 XMR
0.00%
82
ปรับปรุง 25 นาที แล้ว
67.01 $
0.47724701 ETH
1.46 $
0.022 XMR
0.00%
83
ปรับปรุง 11 นาที แล้ว
68.35 $
29056.07763 DOGE
0.13 $
0.002 XMR
0.00%
84
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1,278.83 $
1278.828 USD
54,520.79 $
42.633 XMR
0.00%
85
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
62.62 $
186.55263151 B2BX
50,097.97 $
799.973 XMR
0.04%
86
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
73.67 $
73.6696 USD
20,872.64 $
283.328 XMR
0.02%
87
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
74.32 $
0.01611357 BTC
14,191.23 $
190.950 XMR
0.01%
88
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
722.70 $
0.1571 BTC
12,313.32 $
17.038 XMR
0.00%
89
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
830.10 $
4.8677 ETH
2,410.53 $
2.904 XMR
0.00%
90
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1,322.46 $
1160 EUR
545.25 $
0.412 XMR
0.00%
91
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
71.84 $
0.01557741 BTC
518.99 $
7.224 XMR
0.00%
92
WEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1,046.08 $
69006.47 RUR
430.89 $
0.412 XMR
0.00%
93
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
59.57 $
1718.0000006124 UAH
267.88 $
4.497 XMR
0.00%
94
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
75.10 $
75 USDT
36.06 $
0.480 XMR
0.00%
95
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
77.00 $
1075 ZAR
2.30 $
0.030 XMR
0.00%
96
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
60.96 $
0.013100018 BTC
2.03 $
0.033 XMR
0.00%
97
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
68.26 $
0.0148 BTC
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
98
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 ETH
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
99
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 USDT
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
100
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 WTRY
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
101
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 EUR
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
102
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
66.97 $
67.45 USDT
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
103
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 USD
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
104
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 BCC
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
105
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 LTC
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
106
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
57.45 $
58.1 USDT
0.00 $
0.000 XMR
0.00%
107
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
67.47 $
0.01480353 BTC
81,921.93 $
1214.134 XMR
-
108
ปรับปรุง ประมาณ 8 ชั่วโมง แล้ว
66.41 $
67.42870414 USDT
5,955.25 $
89.671 XMR
-
109
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
66.44 $
30152.3467656 DOGE
596.52 $
8.796 XMR
-
110
ปรับปรุง ประมาณ 8 ชั่วโมง แล้ว
68.77 $
2.0377539 LTC
474.02 $
6.893 XMR
-
111
ปรับปรุง ประมาณ 16 ชั่วโมง แล้ว
71.80 $
1333.33333 BTS
0.00 $
0.000 XMR
-
112
ปรับปรุง ประมาณ 7 ชั่วโมง แล้ว
105.34 $
7500 INR
2,778.18 $
26.372 XMR
-
113
ปรับปรุง ประมาณ 8 ชั่วโมง แล้ว
70.93 $
131.0000152 NZDT
2,272.34 $
32.039 XMR
-
114
ปรับปรุง ประมาณ 11 ชั่วโมง แล้ว
55.32 $
0.01200761 BTC
705.89 $
12.761 XMR
-
115
ปรับปรุง ประมาณ 10 ชั่วโมง แล้ว
86.86 $
0.01867583 BTC
93.98 $
1.082 XMR
-
116
ปรับปรุง ประมาณ 9 ชั่วโมง แล้ว
71.86 $
2.10381588 LTC
0.19 $
0.003 XMR
-
117
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
57.63 $
0.0125021 BTC
0.00 $
0.000 XMR
-
118
ปรับปรุง 4 วัน แล้ว
90.47 $
0.25248921 BCH
0.00 $
0.000 XMR
-
119
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
124.38 $
0.02700002 BTC
0.00 $
0.000 XMR
-
120
CoinBene
แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
0.12 $
0.000027 BTC
0.00 $
0.000 XMR
-
121
ปรับปรุง ประมาณ 20 ชั่วโมง แล้ว
71.40 $
0.01550005 BTC
0.00 $
0.000 XMR
-
122
ปรับปรุง ประมาณ 15 ชั่วโมง แล้ว
64.35 $
0.24101823 BCH
0.00 $
0.000 XMR
-
123
ปรับปรุง ประมาณ 11 ชั่วโมง แล้ว
77.00 $
77 USD
0.00 $
0.000 XMR
-
124
ปรับปรุง ประมาณ 12 ชั่วโมง แล้ว
76.81 $
77.57940622 USDT
0.00 $
0.000 XMR
-