Rank #2109
1,146คนชอบสิ่งนี้
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0.007128190397 9.7%
0.00000013 BTC 8.3%
1,146คนชอบสิ่งนี้
$0.006441162818
ช่วง 24 ชม.
$0.007178690877
มูลค่าตามราคาตลาด $1,706,770
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $1,796.02
อุปทานที่หมุนเวียน 239,439,485
อุปทานรวม 1,000,000,000,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

MonetaryUnit EOS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-27 400,817 EOS 964.546 EOS 0.00167843 EOS N/A
2021-11-26 397,742 EOS 88.167 EOS 0.00166838 EOS 0.00167843 EOS
2021-11-25 397,803 EOS 2,491 EOS 0.00166373 EOS 0.00166838 EOS
2021-11-24 389,453 EOS 1,224 EOS 0.00162933 EOS 0.00166373 EOS
2021-11-23 357,930 EOS 13,924 EOS 0.00177217 EOS 0.00162933 EOS
2021-11-22 263,228 EOS 1,087 EOS 0.00110268 EOS 0.00177217 EOS
2021-11-21 295,878 EOS 1,433 EOS 0.00123908 EOS 0.00110268 EOS
2021-11-20 322,916 EOS 1,043 EOS 0.00135280 EOS 0.00123908 EOS
2021-11-19 299,211 EOS 8,780 EOS 0.00125384 EOS 0.00135280 EOS
2021-11-18 396,842 EOS 11,941 EOS 0.00165707 EOS 0.00125384 EOS
2021-11-17 329,799 EOS 234.774 EOS 0.00138457 EOS 0.00165707 EOS
2021-11-16 314,997 EOS 692.586 EOS 0.00132384 EOS 0.00138457 EOS
2021-11-15 312,508 EOS 1,572 EOS 0.00131141 EOS 0.00132384 EOS
2021-11-14 336,037 EOS 673.061 EOS 0.00141137 EOS 0.00131141 EOS
2021-11-13 377,607 EOS 546.649 EOS 0.00158653 EOS 0.00141137 EOS
2021-11-12 374,019 EOS 671.253 EOS 0.00157893 EOS 0.00158653 EOS
2021-11-11 384,468 EOS 1,370 EOS 0.00161226 EOS 0.00157893 EOS
2021-11-10 307,323 EOS 283.746 EOS 0.00129224 EOS 0.00161226 EOS
2021-11-09 394,041 EOS 482.500 EOS 0.00166106 EOS 0.00129224 EOS
2021-11-08 360,251 EOS 147.851 EOS 0.00151493 EOS 0.00166106 EOS
2021-11-07 361,095 EOS 109.467 EOS 0.00152030 EOS 0.00151493 EOS
2021-11-06 374,353 EOS 76.411 EOS 0.00162363 EOS 0.00152030 EOS
2021-11-05 321,624 EOS 416.484 EOS 0.00175401 EOS 0.00162363 EOS
2021-11-04 318,305 EOS 511.768 EOS 0.00134112 EOS 0.00175401 EOS
2021-11-03 381,896 EOS 527.349 EOS 0.00133914 EOS 0.00134112 EOS
2021-11-02 343,644 EOS 1,264 EOS 0.00144513 EOS 0.00133914 EOS
2021-11-01 376,464 EOS 350.916 EOS 0.00132699 EOS 0.00144513 EOS
2021-10-31 392,471 EOS 276.142 EOS 0.00165974 EOS 0.00132699 EOS
2021-10-30 393,142 EOS 809.734 EOS 0.00166369 EOS 0.00165974 EOS
2021-10-29 358,606 EOS 2,139 EOS 0.00151550 EOS 0.00166369 EOS
2021-10-28 364,442 EOS 558.254 EOS 0.00154069 EOS 0.00151550 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android