Rank #2212
1,149คนชอบสิ่งนี้
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0.005406663929 -8.1%
0.00000011 BTC 0.0%
1,149คนชอบสิ่งนี้
$0.004700036589
ช่วง 24 ชม.
$0.005914813624
มูลค่าตามราคาตลาด $1,294,865
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $2,759.32
อุปทานที่หมุนเวียน 239,998,990
อุปทานรวม 1,000,000,000,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

MonetaryUnit PLN (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-04 5,743,332 zł 37,575 zł 0.02401501 zł N/A
2021-12-03 6,084,216 zł 3,057.07 zł 0.02531831 zł 0.02401501 zł
2021-12-02 6,718,763 zł 14,309.82 zł 0.02803425 zł 0.02531831 zł
2021-12-01 7,306,654 zł 5,850.47 zł 0.03046349 zł 0.02803425 zł
2021-11-30 6,905,951 zł 47,127 zł 0.02876321 zł 0.03046349 zł
2021-11-29 7,445,954 zł 16,339.79 zł 0.03106184 zł 0.02876321 zł
2021-11-28 7,635,496 zł 16,589.19 zł 0.03175853 zł 0.03106184 zł
2021-11-27 6,442,980 zł 15,409.83 zł 0.02681506 zł 0.03175853 zł
2021-11-26 7,107,626 zł 1,560.34 zł 0.02952638 zł 0.02681506 zł
2021-11-25 6,859,022 zł 42,952 zł 0.02868640 zł 0.02952638 zł
2021-11-24 6,919,468 zł 21,752 zł 0.02894861 zł 0.02868640 zł
2021-11-23 6,208,899 zł 241,186 zł 0.03069774 zł 0.02894861 zł
2021-11-22 4,727,153 zł 19,459.00 zł 0.01973737 zł 0.03069774 zł
2021-11-21 5,349,265 zł 25,979 zł 0.02247036 zł 0.01973737 zł
2021-11-20 5,793,152 zł 18,656.53 zł 0.02420538 zł 0.02247036 zł
2021-11-19 5,008,757 zł 146,978 zł 0.02098907 zł 0.02420538 zł
2021-11-18 7,108,233 zł 215,515 zł 0.02990694 zł 0.02098907 zł
2021-11-17 5,946,007 zł 4,221.91 zł 0.02489851 zł 0.02990694 zł
2021-11-16 6,238,815 zł 13,699.99 zł 0.02618676 zł 0.02489851 zł
2021-11-15 6,322,431 zł 31,811 zł 0.02653146 zł 0.02618676 zł
2021-11-14 6,849,369 zł 13,718.86 zł 0.02876761 zł 0.02653146 zł
2021-11-13 7,442,868 zł 10,774.79 zł 0.03127141 zł 0.02876761 zł
2021-11-12 7,544,227 zł 13,441.94 zł 0.03161827 zł 0.03127141 zł
2021-11-11 7,423,034 zł 26,583 zł 0.03128177 zł 0.03161827 zł
2021-11-10 6,351,583 zł 5,856.57 zł 0.02667200 zł 0.03128177 zł
2021-11-09 7,627,428 zł 9,344.45 zł 0.03216926 zł 0.02667200 zł
2021-11-08 6,553,820 zł 2,694.10 zł 0.02760455 zł 0.03216926 zł
2021-11-07 6,389,588 zł 1,938.19 zł 0.02691794 zł 0.02760455 zł
2021-11-06 6,724,336 zł 1,375.65 zł 0.02923088 zł 0.02691794 zł
2021-11-05 5,805,649 zł 7,554.82 zł 0.03181698 zł 0.02923088 zł
2021-11-04 5,892,024 zł 9,479.04 zł 0.02484033 zł 0.03181698 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android