Rank #2177
1,146คนชอบสิ่งนี้
monetaryunit  (MUE)
MonetaryUnit (MUE)
$0.006226405464 -8.4%
0.00000011 BTC -8.3%
1,146คนชอบสิ่งนี้
$0.006185125671
ช่วง 24 ชม.
$0.006848340089
มูลค่าตามราคาตลาด $1,493,574
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $852.71
อุปทานที่หมุนเวียน 239,863,488
อุปทานรวม 1,000,000,000,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

MonetaryUnit XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-03 1,534,198 XRP 766.777 XRP 0.00635036 XRP N/A
2021-12-02 1,652,805 XRP 3,533 XRP 0.00692079 XRP 0.00635036 XRP
2021-12-01 1,775,311 XRP 1,425 XRP 0.00742224 XRP 0.00692079 XRP
2021-11-30 1,674,899 XRP 11,470 XRP 0.00700049 XRP 0.00742224 XRP
2021-11-29 1,850,722 XRP 4,061 XRP 0.00771987 XRP 0.00700049 XRP
2021-11-28 1,945,668 XRP 4,243 XRP 0.00812352 XRP 0.00771987 XRP
2021-11-27 1,635,804 XRP 3,948 XRP 0.00687082 XRP 0.00812352 XRP
2021-11-26 1,615,631 XRP 358.686 XRP 0.00678743 XRP 0.00687082 XRP
2021-11-25 1,589,682 XRP 9,955 XRP 0.00664851 XRP 0.00678743 XRP
2021-11-24 1,550,237 XRP 4,873 XRP 0.00648564 XRP 0.00664851 XRP
2021-11-23 1,429,103 XRP 55,560 XRP 0.00707153 XRP 0.00648564 XRP
2021-11-22 1,052,318 XRP 4,366 XRP 0.00442838 XRP 0.00707153 XRP
2021-11-21 1,172,396 XRP 5,681 XRP 0.00491340 XRP 0.00442838 XRP
2021-11-20 1,276,043 XRP 4,115 XRP 0.00533893 XRP 0.00491340 XRP
2021-11-19 1,176,406 XRP 34,521 XRP 0.00492970 XRP 0.00533893 XRP
2021-11-18 1,577,313 XRP 47,622 XRP 0.00660845 XRP 0.00492970 XRP
2021-11-17 1,314,776 XRP 934.597 XRP 0.00551174 XRP 0.00660845 XRP
2021-11-16 1,295,950 XRP 2,848 XRP 0.00544382 XRP 0.00551174 XRP
2021-11-15 1,306,683 XRP 6,575 XRP 0.00548337 XRP 0.00544382 XRP
2021-11-14 1,418,317 XRP 2,841 XRP 0.00595699 XRP 0.00548337 XRP
2021-11-13 1,539,970 XRP 2,229 XRP 0.00647023 XRP 0.00595699 XRP
2021-11-12 1,518,523 XRP 2,728 XRP 0.00641667 XRP 0.00647023 XRP
2021-11-11 1,555,026 XRP 5,589 XRP 0.00657662 XRP 0.00641667 XRP
2021-11-10 1,263,541 XRP 1,167 XRP 0.00531632 XRP 0.00657662 XRP
2021-11-09 1,490,302 XRP 1,827 XRP 0.00628924 XRP 0.00531632 XRP
2021-11-08 1,351,982 XRP 555.064 XRP 0.00568736 XRP 0.00628924 XRP
2021-11-07 1,397,046 XRP 423.990 XRP 0.00588844 XRP 0.00568736 XRP
2021-11-06 1,458,955 XRP 297.539 XRP 0.00632233 XRP 0.00588844 XRP
2021-11-05 1,228,475 XRP 1,580 XRP 0.00665268 XRP 0.00632233 XRP
2021-11-04 1,237,210 XRP 1,991 XRP 0.00521763 XRP 0.00665268 XRP
2021-11-03 1,586,013 XRP 2,187 XRP 0.00555351 XRP 0.00521763 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android