🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
mvg network token  (MVG)
MVG Network Token (MVG)
$0.00232657 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-03-31 14:29:18 UTC (ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
14คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$113,766
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
48,898,740 / 369,000,000
MVG
USD

MVG Network Token (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-03-31 0.00005599 LTC N/A
2020-03-30 0.00006179 LTC 0.00005599 LTC
2020-03-29 0.00006734 LTC 0.00006179 LTC
2020-03-28 0.00006215 LTC 0.00006734 LTC
2020-03-27 0.00005532 LTC 0.00006215 LTC
2020-03-26 0.00004749 LTC 0.00005532 LTC
2020-03-25 0.00017274 LTC 0.00004749 LTC
2020-03-24 0.00004557 LTC 0.00017274 LTC
2020-03-23 0.00004600 LTC 0.00004557 LTC
2020-03-22 0.00004525 LTC 0.00004600 LTC
2020-03-21 0.00004063 LTC 0.00004525 LTC
2020-03-20 0.00004438 LTC 0.00004063 LTC
2020-03-19 0.00004400 LTC 0.00004438 LTC
2020-03-18 0.00004366 LTC 0.00004400 LTC
2020-03-17 0.00003530 LTC 0.00004366 LTC
2020-03-16 0.00005940 LTC 0.00003530 LTC
2020-03-15 0.00005554 LTC 0.00005940 LTC
2020-03-14 0.00005515 LTC 0.00005554 LTC
2020-03-13 0.00007861 LTC 0.00005515 LTC
2020-03-12 0.00006535 LTC 0.00007861 LTC
2020-03-11 0.00004587 LTC 0.00006535 LTC
2020-03-10 0.00005312 LTC 0.00004587 LTC
2020-03-09 0.00004972 LTC 0.00005312 LTC
2020-03-08 0.00004414 LTC 0.00004972 LTC
2020-03-07 0.00003332 LTC 0.00004414 LTC
2020-03-06 0.00003820 LTC 0.00003332 LTC
2020-03-05 0.00004218 LTC 0.00003820 LTC
2020-03-04 0.00003311 LTC 0.00004218 LTC
2020-03-03 0.00002761 LTC 0.00003311 LTC
2020-03-02 0.00004719 LTC 0.00002761 LTC
2020-03-01 0.00004410 LTC 0.00004719 LTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android