Rank #1717
787คนชอบสิ่งนี้
napoleon x  (NPX)
Napoleon X (NPX)
$0.161900 11.9%
0.00000283 BTC 6.2%
0.00003724 ETH 5.2%
787คนชอบสิ่งนี้
$0.137487
ช่วง 24 ชม.
$0.164934
มูลค่าตามราคาตลาด $4,104,139
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $623.55
อุปทานที่หมุนเวียน 25,330,000
อุปทานรวม 29,800,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Napoleon X HUF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-29 1,342,703,026 Ft 252,567 Ft 52.97 Ft N/A
2021-11-28 1,257,580,710 Ft 711,393 Ft 49.64 Ft 52.97 Ft
2021-11-27 1,350,970,478 Ft 81,149 Ft 53.39 Ft 49.64 Ft
2021-11-26 1,315,580,007 Ft 2,318,520 Ft 52.07 Ft 53.39 Ft
2021-11-25 1,565,377,740 Ft 1,092,236 Ft 61.61 Ft 52.07 Ft
2021-11-24 1,261,515,949 Ft 4,043,631 Ft 49.82 Ft 61.61 Ft
2021-11-23 1,562,458,991 Ft 1,561,362 Ft 61.68 Ft 49.82 Ft
2021-11-22 1,500,265,697 Ft 229,024 Ft 59.26 Ft 61.68 Ft
2021-11-21 1,451,315,843 Ft 2,509,532 Ft 57.34 Ft 59.26 Ft
2021-11-20 1,436,436,339 Ft 12,993,346 Ft 56.90 Ft 57.34 Ft
2021-11-19 1,450,180,824 Ft 4,364,487 Ft 57.25 Ft 56.90 Ft
2021-11-18 2,067,523,009 Ft 1,901,423 Ft 82.16 Ft 57.25 Ft
2021-11-17 1,297,470,136 Ft 1,794,071 Ft 59.98 Ft 82.16 Ft
2021-11-16 1,329,419,784 Ft 4,710,957 Ft 52.48 Ft 59.98 Ft
2021-11-15 982,954,484 Ft 5,611,675 Ft 38.78 Ft 52.48 Ft
2021-11-14 1,420,828,624 Ft 868,311 Ft 55.98 Ft 38.78 Ft
2021-11-13 1,486,390,219 Ft 2,101,717 Ft 58.62 Ft 55.98 Ft
2021-11-12 1,180,085,424 Ft 1,697,893 Ft 46.40 Ft 58.62 Ft
2021-11-11 1,219,991,995 Ft 1,798,470 Ft 48.42 Ft 46.40 Ft
2021-11-10 2,192,312,011 Ft 492,136 Ft 86.95 Ft 48.42 Ft
2021-11-09 1,725,918,770 Ft 2,948,451 Ft 68.05 Ft 86.95 Ft
2021-11-08 1,873,072,204 Ft 1,266,676 Ft 73.99 Ft 68.05 Ft
2021-11-07 1,638,643,719 Ft 11,475.30 Ft 64.85 Ft 73.99 Ft
2021-11-06 1,631,713,693 Ft 1,182,836 Ft 64.39 Ft 64.85 Ft
2021-11-05 1,621,731,504 Ft 20,606 Ft 64.58 Ft 64.39 Ft
2021-11-04 1,616,991,059 Ft 305,716 Ft 63.77 Ft 64.58 Ft
2021-11-03 1,571,845,799 Ft 1,958,834 Ft 62.51 Ft 63.77 Ft
2021-11-02 1,765,083,352 Ft 3,536,324 Ft 70.02 Ft 62.51 Ft
2021-11-01 2,027,065,612 Ft 1,476,753 Ft 82.46 Ft 70.02 Ft
2021-10-31 1,816,189,698 Ft 1,199,172 Ft 71.68 Ft 82.46 Ft
2021-10-30 1,607,338,802 Ft 1,730,718 Ft 63.30 Ft 71.68 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android