Coins: 6115
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 240,643,022,331 $ 0.40%
ปริมาณ 24 ชม.: 47,157,126,374 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.6%
ETH 8.45%
XRP 4.90%
nebula ai  (NBAI)
Nebula AI (NBAI)
$0.00084645 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-11-14 00:04:12 UTC (ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
37คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$364,943
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
431,145,385 / 4,770,681,724
NBAI
USD

Nebula AI (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-14 0.670231 CLP$ N/A
2019-11-13 0.756396 CLP$ 0.670231 CLP$
2019-11-12 0.546978 CLP$ 0.756396 CLP$
2019-11-11 0.591146 CLP$ 0.546978 CLP$
2019-11-10 0.607746 CLP$ 0.591146 CLP$
2019-11-09 0.592257 CLP$ 0.607746 CLP$
2019-11-08 0.513975 CLP$ 0.592257 CLP$
2019-11-07 0.538718 CLP$ 0.513975 CLP$
2019-11-06 0.565680 CLP$ 0.538718 CLP$
2019-11-05 0.551788 CLP$ 0.565680 CLP$
2019-11-04 0.785153 CLP$ 0.551788 CLP$
2019-11-03 0.488636 CLP$ 0.785153 CLP$
2019-11-02 0.524215 CLP$ 0.488636 CLP$
2019-11-01 0.490031 CLP$ 0.524215 CLP$
2019-10-31 0.484083 CLP$ 0.490031 CLP$
2019-10-30 0.450152 CLP$ 0.484083 CLP$
2019-10-29 0.521602 CLP$ 0.450152 CLP$
2019-10-28 0.432118 CLP$ 0.521602 CLP$
2019-10-27 0.450428 CLP$ 0.432118 CLP$
2019-10-26 0.453692 CLP$ 0.450428 CLP$
2019-10-25 0.415911 CLP$ 0.453692 CLP$
2019-10-24 0.445031 CLP$ 0.415911 CLP$
2019-10-23 0.428298 CLP$ 0.445031 CLP$
2019-10-22 0.504916 CLP$ 0.428298 CLP$
2019-10-21 0.430009 CLP$ 0.504916 CLP$
2019-10-20 0.450214 CLP$ 0.430009 CLP$
2019-10-19 0.419310 CLP$ 0.450214 CLP$
2019-10-18 0.417838 CLP$ 0.419310 CLP$
2019-10-17 0.399549 CLP$ 0.417838 CLP$
2019-10-16 0.437542 CLP$ 0.399549 CLP$
2019-10-15 0.375246 CLP$ 0.437542 CLP$