news24  (NEWS)
News24 (NEWS)
$0.00008776 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-11-24 02:02:47 UTC (ประมาณ 2 เดือน ที่ผ่านมา)
15คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,000,000
NEWS
USD

News24 USD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android