noblecoin  (NOBL)
NobleCoin (NOBL)
$0.00061440 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-03-05 05:46:49 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
758คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,457,804
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,372,715,788 / ?
NOBL
USD

NobleCoin SEK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-03-06 12,394,686 kr 0.080880 kr 0.00522396 kr N/A
2021-03-05 12,394,686 kr 0.080880 kr 0.00522396 kr 0.00522396 kr
2021-03-03 12,709,808 kr 0.00487145 kr 0.00535688 kr 0.00522396 kr
2021-03-02 12,709,808 kr 0.00487145 kr 0.00535688 kr 0.00535688 kr
2021-02-25 14,322,146 kr 0.00105398 kr 0.00534145 kr 0.00535688 kr
2021-02-24 14,322,146 kr 0.00105398 kr 0.00534145 kr 0.00534145 kr
2021-02-23 13,069,519 kr 0.079667 kr 0.00603672 kr 0.00534145 kr
2021-02-22 13,069,519 kr 0.079667 kr 0.00603672 kr 0.00603672 kr
2021-02-18 12,881,112 kr 140.18 kr 0.00550884 kr 0.00603672 kr
2021-02-17 12,881,112 kr 140.18 kr 0.00550884 kr 0.00550884 kr
2021-02-16 26,032,022 kr 10.08 kr 0.00542961 kr 0.00550884 kr
2021-02-15 26,032,022 kr 10.08 kr 0.00542961 kr 0.00542961 kr
2021-02-13 26,031,530 kr 0.391898 kr 0.01097314 kr 0.00542961 kr
2021-02-12 11,436,879 kr 1.88 kr 0.00482106 kr 0.01097314 kr
2021-02-11 11,436,879 kr 1.88 kr 0.00482106 kr 0.00482106 kr
2021-02-09 22,219,220 kr 27.62 kr 0.00552941 kr 0.00482106 kr
2021-02-08 19,213,192 kr 109.88 kr 0.00952834 kr 0.00552941 kr
2021-02-07 19,213,192 kr 109.88 kr 0.00952834 kr 0.00952834 kr
2021-02-06 11,251,410 kr 1.44 kr 0.00480732 kr 0.00952834 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android