noblecoin  (NOBL)
NobleCoin (NOBL)
$0.00075908 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-13 17:28:31 UTC (2 วัน ที่ผ่านมา)
794คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,801,571
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,373,376,237 / ?
NOBL
USD

NobleCoin TWD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-14 30,117,777 NT$ 0.270027 NT$ 0.02160215 NT$ N/A
2021-04-13 30,117,777 NT$ 0.270027 NT$ 0.02160215 NT$ 0.02160215 NT$
2021-04-08 31,778,717 NT$ 0.575703 NT$ 0.01269010 NT$ 0.02160215 NT$
2021-04-07 27,578,565 NT$ 1.71 NT$ 0.01339042 NT$ 0.01269010 NT$
2021-04-06 27,578,565 NT$ 1.71 NT$ 0.01339042 NT$ 0.01339042 NT$
2021-04-05 27,581,751 NT$ 6.29 NT$ 0.01162077 NT$ 0.01339042 NT$
2021-04-04 27,581,566 NT$ 24.17 NT$ 0.01162222 NT$ 0.01162077 NT$
2021-04-03 52,114,928 NT$ 38.18 NT$ 0.02196017 NT$ 0.01162222 NT$
2021-04-02 51,651,329 NT$ 33.21 NT$ 0.02158687 NT$ 0.02196017 NT$
2021-04-01 51,651,329 NT$ 33.21 NT$ 0.02158687 NT$ 0.02158687 NT$
2021-03-31 51,113,458 NT$ 33.48 NT$ 0.02176497 NT$ 0.02158687 NT$
2021-03-30 50,754,478 NT$ 33.31 NT$ 0.02138753 NT$ 0.02176497 NT$
2021-03-29 33,988,787 NT$ 9.62 NT$ 0.01433418 NT$ 0.02138753 NT$
2021-03-28 34,045,473 NT$ 2.83 NT$ 0.01433772 NT$ 0.01433418 NT$
2021-03-27 47,067,986 NT$ 6.30 NT$ 0.01983451 NT$ 0.01433772 NT$
2021-03-26 24,397,164 NT$ 0.815496 NT$ 0.01028107 NT$ 0.01983451 NT$
2021-03-25 22,690,349 NT$ 0.151639 NT$ 0.01516393 NT$ 0.01028107 NT$
2021-03-24 22,314,326 NT$ 940.97 NT$ 0.00940348 NT$ 0.01516393 NT$
2021-03-23 57,765,240 NT$ 2.18 NT$ 0.02264503 NT$ 0.00940348 NT$
2021-03-22 78,515,098 NT$ 33.25 NT$ 0.03308748 NT$ 0.02264503 NT$
2021-03-21 39,745,674 NT$ 16.78 NT$ 0.01674956 NT$ 0.03308748 NT$
2021-03-20 43,727,311 NT$ 9.98 NT$ 0.01854697 NT$ 0.01674956 NT$
2021-03-19 47,023,943 NT$ 3.69 NT$ 0.01983919 NT$ 0.01854697 NT$
2021-03-18 70,550,694 NT$ 3.64 NT$ 0.02986999 NT$ 0.01983919 NT$
2021-03-17 74,132,403 NT$ 18.14 NT$ 0.01568019 NT$ 0.02986999 NT$
2021-03-16 26,863,458 NT$ 315.73 NT$ 0.01016102 NT$ 0.01568019 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android