nolecoin  (NOLE)
NoleCoin (NOLE)
$0.460632 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-12-02 20:36:28 UTC (ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
135คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 1,000,000
NOLE
USD

NoleCoin BDT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-12-03 0.00000000 ৳ 39.08 ৳ 39.08 ৳ N/A
2020-12-02 0.00000000 ৳ 2,281.31 ৳ 38.02 ৳ 39.08 ৳
2020-12-01 0.00000000 ৳ 327.19 ৳ 49.17 ৳ 38.02 ৳
2020-11-30 0.00000000 ৳ 6,517.44 ৳ 43.73 ৳ 49.17 ৳
2020-11-29 0.00000000 ৳ 19,062.80 ৳ 33.35 ৳ 43.73 ৳
2020-11-28 0.00000000 ৳ 323.95 ৳ 39.27 ৳ 33.35 ৳
2020-11-27 0.00000000 ৳ 29,744 ৳ 34.22 ৳ 39.27 ৳
2020-11-26 0.00000000 ৳ 31,261 ৳ 49.38 ৳ 34.22 ৳
2020-11-25 0.00000000 ৳ 58,340 ৳ 46.59 ৳ 49.38 ৳
2020-11-24 0.00000000 ৳ 66,991 ৳ 42.45 ৳ 46.59 ৳
2020-11-23 0.00000000 ৳ 12,398.01 ৳ 46.15 ৳ 42.45 ৳
2020-11-22 0.00000000 ৳ 14,379.66 ৳ 50.81 ৳ 46.15 ৳
2020-11-21 0.00000000 ৳ 68,510 ৳ 43.54 ৳ 50.81 ৳
2020-11-20 0.00000000 ৳ 13,277.04 ৳ 43.79 ৳ 43.54 ৳
2020-11-19 0.00000000 ৳ 21,272 ৳ 36.67 ৳ 43.79 ৳
2020-11-18 0.00000000 ৳ 2,155.52 ৳ 40.27 ৳ 36.67 ৳
2020-11-17 0.00000000 ৳ 14,847.69 ৳ 36.57 ৳ 40.27 ৳
2020-11-16 0.00000000 ৳ 15,760.44 ৳ 37.37 ৳ 36.57 ৳
2020-11-15 0.00000000 ৳ 43,859 ৳ 36.91 ৳ 37.37 ৳
2020-11-14 0.00000000 ৳ 39,338 ৳ 41.09 ৳ 36.91 ৳
2020-11-13 0.00000000 ৳ 15,284.04 ৳ 45.11 ৳ 41.09 ৳
2020-11-12 0.00000000 ৳ 48,555 ৳ 40.61 ৳ 45.11 ৳
2020-11-11 0.00000000 ৳ 20,906 ৳ 46.14 ৳ 40.61 ৳
2020-11-10 0.00000000 ৳ 10,650.67 ৳ 48.12 ৳ 46.14 ৳
2020-11-09 0.00000000 ৳ 48,689 ৳ 50.65 ৳ 48.12 ৳
2020-11-08 0.00000000 ৳ 87,089 ৳ 57.40 ৳ 50.65 ৳
2020-11-07 0.00000000 ৳ 25,764 ৳ 54.34 ৳ 57.40 ৳
2020-11-06 0.00000000 ৳ 123,118 ৳ 57.74 ৳ 54.34 ৳
2020-11-05 0.00000000 ৳ 112,361 ৳ 48.63 ৳ 57.74 ৳
2020-11-04 0.00000000 ৳ 40,820 ৳ 53.09 ৳ 48.63 ৳
2020-11-03 0.00000000 ৳ 170,074 ৳ 51.27 ৳ 53.09 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android