Coins: 6129
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 220,914,024,363 $ -0.68%
ปริมาณ 24 ชม.: 45,990,522,103 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.1%
ETH 8.57%
XRP 4.90%
nos  (NOS)
nOS (NOS)
$0.01286899 -0.69%
0.00112433 NEO
122คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,319,930
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$44,477
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.01271030 / $0.01315175
อุปทานที่หมุนเวียน
102,500,000 / 330,000,000
NOS
USD

nOS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-20 3.88 Ft N/A
2019-11-19 4.02 Ft 3.88 Ft
2019-11-18 3.52 Ft 4.02 Ft
2019-11-17 3.51 Ft 3.52 Ft
2019-11-16 3.45 Ft 3.51 Ft
2019-11-15 3.55 Ft 3.45 Ft
2019-11-14 3.62 Ft 3.55 Ft
2019-11-13 4.29 Ft 3.62 Ft
2019-11-12 4.27 Ft 4.29 Ft
2019-11-11 4.33 Ft 4.27 Ft
2019-11-10 4.26 Ft 4.33 Ft
2019-11-09 4.28 Ft 4.26 Ft
2019-11-08 4.35 Ft 4.28 Ft
2019-11-07 4.37 Ft 4.35 Ft
2019-11-06 4.37 Ft 4.37 Ft
2019-11-05 4.84 Ft 4.37 Ft
2019-11-04 4.77 Ft 4.84 Ft
2019-11-03 4.98 Ft 4.77 Ft
2019-11-02 4.97 Ft 4.98 Ft
2019-11-01 4.82 Ft 4.97 Ft
2019-10-31 4.83 Ft 4.82 Ft
2019-10-30 3.97 Ft 4.83 Ft
2019-10-29 3.78 Ft 3.97 Ft
2019-10-28 3.84 Ft 3.78 Ft
2019-10-27 3.74 Ft 3.84 Ft
2019-10-26 3.79 Ft 3.74 Ft
2019-10-25 3.57 Ft 3.79 Ft
2019-10-24 3.53 Ft 3.57 Ft
2019-10-23 3.57 Ft 3.53 Ft
2019-10-22 3.73 Ft 3.57 Ft