👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน
nuklear  (NUK)
NUKlear (NUK)
$0.00056785 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-12-25 16:32:03 UTC (ประมาณ 2 เดือน ที่ผ่านมา)
21คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 10,000,000
NUK
USD

NUKlear (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android