oasis  (XOS)
OASIS (XOS)
$0.104642 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-08-08 11:59:19 UTC (6 วัน ที่ผ่านมา)
62คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$53,504
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
511,307 / 1,440,144
XOS
USD

OASIS LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-09 0.00179489 LTC N/A
2020-08-08 0.00241380 LTC 0.00179489 LTC
2020-08-07 0.00236052 LTC 0.00241380 LTC
2020-08-06 0.00144546 LTC 0.00236052 LTC
2020-08-05 0.00144546 LTC 0.00144546 LTC
2020-08-04 0.00149339 LTC 0.00144546 LTC
2020-08-03 0.00139933 LTC 0.00149339 LTC
2020-08-02 0.00138544 LTC 0.00139933 LTC
2020-08-01 0.00195067 LTC 0.00138544 LTC
2020-07-31 0.00201342 LTC 0.00195067 LTC
2020-07-30 0.00200919 LTC 0.00201342 LTC
2020-07-29 0.00200919 LTC 0.00200919 LTC
2020-07-28 0.00238367 LTC 0.00200919 LTC
2020-07-27 0.00233029 LTC 0.00238367 LTC
2020-07-26 0.00233029 LTC 0.00233029 LTC
2020-07-25 0.00237567 LTC 0.00233029 LTC
2020-07-24 0.00234505 LTC 0.00237567 LTC
2020-07-23 0.00236284 LTC 0.00234505 LTC
2020-07-22 0.00321205 LTC 0.00236284 LTC
2020-07-21 0.00632726 LTC 0.00321205 LTC
2020-07-20 0.00632726 LTC 0.00632726 LTC
2020-07-16 0.00255538 LTC 0.00632726 LTC
2020-07-15 0.00255538 LTC 0.00255538 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android