oasis  (XOS)
OASIS (XOS)
$0.03422964 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-11-16 10:48:07 UTC (10 วัน ที่ผ่านมา)
108คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$18,139.57
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
529,937 / 1,440,144
XOS
USD

OASIS LINK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-11-17 1,430 LINK 0.73740535 LINK 0.00277220 LINK N/A
2020-11-16 1,430 LINK 0.73740535 LINK 0.00277220 LINK 0.00277220 LINK
2020-11-10 1,424 LINK 0.35460251 LINK 0.00269834 LINK 0.00277220 LINK
2020-11-09 4,734 LINK 1.984823 LINK 0.00810132 LINK 0.00269834 LINK
2020-11-08 4,734 LINK 1.984823 LINK 0.00810132 LINK 0.00810132 LINK
2020-11-04 4,734 LINK 2.096344 LINK 0.00893278 LINK 0.00810132 LINK
2020-11-03 4,335 LINK 8.770694 LINK 0.00817942 LINK 0.00893278 LINK
2020-11-02 1,883 LINK 0.26240062 LINK 0.00608174 LINK 0.00817942 LINK
2020-11-01 1,883 LINK 0.26240062 LINK 0.00608174 LINK 0.00608174 LINK
2020-10-30 2,839 LINK 2.970820 LINK 0.00355391 LINK 0.00608174 LINK
2020-10-29 2,839 LINK 2.970820 LINK 0.00355391 LINK 0.00355391 LINK
2020-10-28 2,839 LINK 0.33339945 LINK 0.00535810 LINK 0.00355391 LINK
2020-10-27 2,616 LINK 41.493608 LINK 0.00513789 LINK 0.00535810 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android