oasis  (XOS)
OASIS (XOS)
$0.109856 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-09-20 06:17:18 UTC (ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
92คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$57,806
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
526,198 / 1,440,144
XOS
USD

OASIS LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-09-20 1,205 LTC 2.677237 LTC 0.00228963 LTC N/A
2020-09-19 1,389 LTC 0.22235702 LTC 0.00271830 LTC 0.00228963 LTC
2020-09-18 1,736 LTC 1.099528 LTC 0.00339633 LTC 0.00271830 LTC
2020-09-17 1,129 LTC 0.02437440 LTC 0.00220690 LTC 0.00339633 LTC
2020-09-16 1,242 LTC 0.28526785 LTC 0.00242144 LTC 0.00220690 LTC
2020-09-15 1,434 LTC 0.10486060 LTC 0.00280672 LTC 0.00242144 LTC
2020-09-14 1,416 LTC 0.22123641 LTC 0.00276765 LTC 0.00280672 LTC
2020-09-13 1,416 LTC 0.22123641 LTC 0.00276765 LTC 0.00276765 LTC
2020-09-12 1,191 LTC 0.18352417 LTC 0.00232899 LTC 0.00276765 LTC
2020-09-11 1,248 LTC 0.02733728 LTC 0.00244083 LTC 0.00232899 LTC
2020-09-10 1,248 LTC 0.02733728 LTC 0.00244083 LTC 0.00244083 LTC
2020-09-09 1,220 LTC 0.07796841 LTC 0.00238623 LTC 0.00244083 LTC
2020-09-08 1,220 LTC 0.07796841 LTC 0.00238623 LTC 0.00238623 LTC
2020-09-07 1,192 LTC 0.30341300 LTC 0.00233193 LTC 0.00238623 LTC
2020-09-06 1,217 LTC 0.21718423 LTC 0.00237712 LTC 0.00233193 LTC
2020-09-05 1,190 LTC 0.53632073 LTC 0.00232970 LTC 0.00237712 LTC
2020-09-04 1,335 LTC 0.37278584 LTC 0.00260553 LTC 0.00232970 LTC
2020-09-03 1,335 LTC 0.37278584 LTC 0.00260553 LTC 0.00260553 LTC
2020-09-02 1,112 LTC 0.18879361 LTC 0.00218095 LTC 0.00260553 LTC
2020-09-01 926.029 LTC 0.02253486 LTC 0.00181110 LTC 0.00218095 LTC
2020-08-31 915.659 LTC 1.685550 LTC 0.00179025 LTC 0.00181110 LTC
2020-08-30 915.659 LTC 1.685550 LTC 0.00179025 LTC 0.00179025 LTC
2020-08-29 813.286 LTC 0.31812024 LTC 0.00159060 LTC 0.00179025 LTC
2020-08-28 813.286 LTC 0.31812024 LTC 0.00159060 LTC 0.00159060 LTC
2020-08-27 805.168 LTC 0.43882787 LTC 0.00157472 LTC 0.00159060 LTC
2020-08-26 805.168 LTC 0.43882787 LTC 0.00157472 LTC 0.00157472 LTC
2020-08-25 777.821 LTC 0.35586882 LTC 0.00152298 LTC 0.00157472 LTC
2020-08-24 777.821 LTC 0.35586882 LTC 0.00152298 LTC 0.00152298 LTC
2020-08-23 862.195 LTC 0.35417197 LTC 0.00167143 LTC 0.00152298 LTC
2020-08-22 856.470 LTC 0.35428636 LTC 0.00167197 LTC 0.00167143 LTC
2020-08-21 993.323 LTC 0.00942774 LTC 0.00194343 LTC 0.00167197 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android