okcash  (OK)
OKCash (OK)
$0.06040763 -21.4%
0.00000121 BTC -13.4%
1,666คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$4,868,121
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$62,071
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.05688394 / $0.07724497
อุปทานที่หมุนเวียน
80,587,839 / 105,000,000
OK
USD

OKCash CHF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-23 5,059,932 Fr. 56,794 Fr. 0.062794 Fr. N/A
2021-04-22 5,109,395 Fr. 67,484 Fr. 0.063419 Fr. 0.062794 Fr.
2021-04-21 5,372,707 Fr. 76,327 Fr. 0.065542 Fr. 0.063419 Fr.
2021-04-20 5,195,623 Fr. 104,280 Fr. 0.065881 Fr. 0.065542 Fr.
2021-04-19 4,470,728 Fr. 74,607 Fr. 0.055496 Fr. 0.065881 Fr.
2021-04-18 5,252,034 Fr. 133,334 Fr. 0.065240 Fr. 0.055496 Fr.
2021-04-17 4,411,805 Fr. 23,872 Fr. 0.054709 Fr. 0.065240 Fr.
2021-04-16 4,361,339 Fr. 31,112 Fr. 0.054211 Fr. 0.054709 Fr.
2021-04-15 4,305,712 Fr. 20,824 Fr. 0.053329 Fr. 0.054211 Fr.
2021-04-14 4,295,094 Fr. 32,817 Fr. 0.053414 Fr. 0.053329 Fr.
2021-04-13 4,040,259 Fr. 57,735 Fr. 0.050273 Fr. 0.053414 Fr.
2021-04-12 3,928,646 Fr. 27,358 Fr. 0.04939482 Fr. 0.050273 Fr.
2021-04-11 3,872,245 Fr. 20,427 Fr. 0.04826939 Fr. 0.04939482 Fr.
2021-04-10 3,957,082 Fr. 34,624 Fr. 0.04827916 Fr. 0.04826939 Fr.
2021-04-09 3,994,345 Fr. 26,569 Fr. 0.04974036 Fr. 0.04827916 Fr.
2021-04-08 3,739,521 Fr. 19,790.49 Fr. 0.04655304 Fr. 0.04974036 Fr.
2021-04-07 3,892,457 Fr. 21,138 Fr. 0.04889237 Fr. 0.04655304 Fr.
2021-04-06 3,869,191 Fr. 17,709.35 Fr. 0.04822128 Fr. 0.04889237 Fr.
2021-04-05 3,847,940 Fr. 24,736 Fr. 0.04800065 Fr. 0.04822128 Fr.
2021-04-04 3,925,865 Fr. 18,217.05 Fr. 0.04893545 Fr. 0.04800065 Fr.
2021-04-03 4,037,952 Fr. 14,963.57 Fr. 0.050442 Fr. 0.04893545 Fr.
2021-04-02 3,906,689 Fr. 16,272.00 Fr. 0.04875586 Fr. 0.050442 Fr.
2021-04-01 3,974,598 Fr. 19,598.23 Fr. 0.04975120 Fr. 0.04875586 Fr.
2021-03-31 4,024,550 Fr. 19,206.33 Fr. 0.050283 Fr. 0.04975120 Fr.
2021-03-30 3,949,531 Fr. 10,759.65 Fr. 0.04845396 Fr. 0.050283 Fr.
2021-03-29 3,846,196 Fr. 23,356 Fr. 0.04804474 Fr. 0.04845396 Fr.
2021-03-28 3,728,659 Fr. 15,912.75 Fr. 0.04649901 Fr. 0.04804474 Fr.
2021-03-27 3,684,128 Fr. 21,409 Fr. 0.04611603 Fr. 0.04649901 Fr.
2021-03-26 3,409,374 Fr. 9,583.23 Fr. 0.04262123 Fr. 0.04611603 Fr.
2021-03-25 3,589,508 Fr. 25,935 Fr. 0.04384757 Fr. 0.04262123 Fr.
2021-03-24 3,778,792 Fr. 32,716 Fr. 0.04724171 Fr. 0.04384757 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android