okcash  (OK)
OKCash (OK)
$0.06145805 1.7%
0.00000123 BTC 1.1%
1,586คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$4,879,684
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$8,123.58
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.05839403 / $0.06389774
อุปทานที่หมุนเวียน
79,398,609 / 105,000,000
OK
USD

OKCash CZK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-02-25 101,556,523 Kč 333,275 Kč 1.28 Kč N/A
2021-02-24 99,924,890 Kč 339,929 Kč 1.26 Kč 1.28 Kč
2021-02-23 112,471,382 Kč 374,493 Kč 1.42 Kč 1.26 Kč
2021-02-22 128,527,910 Kč 669,098 Kč 1.62 Kč 1.42 Kč
2021-02-21 123,691,625 Kč 419,294 Kč 1.56 Kč 1.62 Kč
2021-02-20 125,475,125 Kč 698,007 Kč 1.58 Kč 1.56 Kč
2021-02-19 105,585,422 Kč 412,814 Kč 1.35 Kč 1.58 Kč
2021-02-18 107,325,437 Kč 850,023 Kč 1.35 Kč 1.35 Kč
2021-02-17 108,928,344 Kč 654,260 Kč 1.37 Kč 1.35 Kč
2021-02-16 106,978,106 Kč 648,364 Kč 1.35 Kč 1.37 Kč
2021-02-15 112,092,715 Kč 625,202 Kč 1.42 Kč 1.35 Kč
2021-02-14 111,586,234 Kč 980,024 Kč 1.41 Kč 1.42 Kč
2021-02-13 114,968,959 Kč 631,806 Kč 1.43 Kč 1.41 Kč
2021-02-12 104,058,871 Kč 1,503,736 Kč 1.31 Kč 1.43 Kč
2021-02-11 93,860,152 Kč 1,564,338 Kč 1.16 Kč 1.31 Kč
2021-02-10 103,074,664 Kč 4,258,330 Kč 1.30 Kč 1.16 Kč
2021-02-09 72,198,487 Kč 738,042 Kč 0.916779 Kč 1.30 Kč
2021-02-08 65,628,828 Kč 203,967 Kč 0.830954 Kč 0.916779 Kč
2021-02-07 68,254,594 Kč 377,121 Kč 0.861406 Kč 0.830954 Kč
2021-02-06 66,471,053 Kč 534,604 Kč 0.834823 Kč 0.861406 Kč
2021-02-05 65,135,639 Kč 280,517 Kč 0.811060 Kč 0.834823 Kč
2021-02-04 63,677,182 Kč 705,224 Kč 0.799717 Kč 0.811060 Kč
2021-02-03 66,299,066 Kč 683,883 Kč 0.838170 Kč 0.799717 Kč
2021-02-02 56,599,683 Kč 174,883 Kč 0.710669 Kč 0.838170 Kč
2021-02-01 58,734,478 Kč 546,367 Kč 0.710520 Kč 0.710669 Kč
2021-01-31 61,128,872 Kč 771,642 Kč 0.744517 Kč 0.710520 Kč
2021-01-30 56,787,050 Kč 1,089,495 Kč 0.719578 Kč 0.744517 Kč
2021-01-29 49,945,963 Kč 262,811 Kč 0.634190 Kč 0.719578 Kč
2021-01-28 46,594,584 Kč 341,956 Kč 0.588545 Kč 0.634190 Kč
2021-01-27 49,703,921 Kč 472,428 Kč 0.630620 Kč 0.588545 Kč
2021-01-26 51,849,702 Kč 721,640 Kč 0.654364 Kč 0.630620 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android