Coins: 2731
ตลาดแลกเปลี่ยน: 206
มูลค่าตามราคาตลาด: 202,955,534,860 $
ปริมาณ 24 ชม.: 14,883,918,985 $
ค่าความเด่น:
BTC 54.4%
ETH 10.5%
BCH 3.66%
 • มูลค่าตามราคาตลาด
  937,393,654 $
 • ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
  38,528,561 $
 • ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
  1.65 $ / 1.75 $
 • จำนวนเหรียญที่มี
  548 ล้าน / 1 พันล้าน
ONT
USD

Ontology ปริมาณตามตลาดแลกเปลี่ยน

# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ%
1
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.71 $
1.713 USDT
15,280,108.74 $
8921275.468 ONT
39.51%
2
Okex OKEx แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1.71 $
1.7144 USDT
6,236,329.87 $
3637539.000 ONT
16.13%
3
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
1.70 $
1.707 USDT
5,144,191.46 $
3018120.000 ONT
13.31%
4
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1.71 $
1.7129 USDT
3,947,328.29 $
2303358.796 ONT
10.21%
5
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.71 $
0.0002682 BTC
2,891,172.44 $
1687137.520 ONT
7.48%
6
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
1.71 $
0.0002683 BTC
1,167,339.66 $
681565.000 ONT
3.02%
7
Okex OKEx แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1.71 $
0.00026795 BTC
971,121.81 $
567277.000 ONT
2.51%
8
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.71 $
1.71 USDT
899,281.71 $
525927.131 ONT
2.33%
9
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.71 $
0.008153 ETH
436,552.25 $
255470.340 ONT
1.13%
10
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
1.70 $
1.7049 USDT
420,180.11 $
247177.700 ONT
1.09%
11
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
1.72 $
1935 KRW
333,537.99 $
193581.314 ONT
0.86%
12
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1.71 $
0.00026761 BTC
167,736.60 $
98114.036 ONT
0.43%
13
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
1.70 $
0.008118 ETH
166,999.51 $
98304.900 ONT
0.43%
14
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1.71 $
0.00815365 ETH
156,111.07 $
91466.878 ONT
0.40%
15
Okex OKEx แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1.71 $
0.00816961 ETH
129,729.05 $
75862.000 ONT
0.34%
16
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
1.76 $
0.008348 ETH
27,510.61 $
15675.140 ONT
0.07%
17
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.72 $
0.17855 BNB
25,851.98 $
15051.800 ONT
0.07%
18
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
1.73 $
0.00824845 ETH
23,606.47 $
13645.076 ONT
0.06%
19
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
1.74 $
0.0002726 BTC
23,564.64 $
13532.520 ONT
0.06%
20
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
1.69 $
0.0002651 BTC
22,110.03 $
13055.984 ONT
0.06%
21
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.71 $
0.0002675 BTC
17,563.71 $
10276.380 ONT
0.05%
22
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
1.69 $
0.00026407 BTC
12,671.58 $
7512.000 ONT
0.03%
23
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.71 $
0.0081475 ETH
8,293.40 $
4850.650 ONT
0.02%
24
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
1.70 $
0.00026672 BTC
5,877.85 $
3449.900 ONT
0.02%
25
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
1.73 $
0.0082534 ETH
5,287.60 $
3058.686 ONT
0.01%
26
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
1.73 $
1.729853 USD
1,559.64 $
901.600 ONT
0.00%
27
ปรับปรุง 11 นาที แล้ว
1.70 $
0.0081488 ETH
304.39 $
178.900 ONT
0.00%
28
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
1.71 $
0.0002672 BTC
2.68 $
1.569 ONT
0.00%
29
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
1.80 $
1.817 CKUSD
68,601.78 $
38180.820 ONT
0.18%
30
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
2.03 $
0.009251 ETH
55,729.74 $
27443.911 ONT
0.14%
31
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
1.64 $
1.6447 USDT
16,673.03 $
10138.000 ONT
0.04%
32
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
1.77 $
25490 IDR
5,984.34 $
3384.276 ONT
0.02%
33
ปรับปรุง ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้ว
1.80 $
130 INR
217.11 $
120.300 ONT
0.00%
34
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
2.00 $
1.999998 USDT
20.04 $
10.023 ONT
0.00%
35
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
4.47 $
0.00069958 BTC
6.72 $
1.505 ONT
0.00%
36
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
2.10 $
0.01003931 ETH
3.57 $
1.704 ONT
0.00%
37
ปรับปรุง ประมาณ 9 ชั่วโมง แล้ว
1.39 $
4.52 XRP
1.99 $
1.438 ONT
0.00%
38
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
2.89 $
2.89 USDT
0.00 $
0.000 ONT
0.00%
39
ปรับปรุง ประมาณ 13 ชั่วโมง แล้ว
1.70 $
0.00808407 ETH
13,243.13 $
7803.000 ONT
-
40
ปรับปรุง ประมาณ 13 ชั่วโมง แล้ว
1.73 $
4.20510006 BIX
12,122.65 $
7002.000 ONT
-
41
ปรับปรุง ประมาณ 13 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 USD
0.00 $
0.000 ONT
-