opal  (OPAL)
Opal (OPAL)
$0.00531700 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-10-22 15:02:22 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
668คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$80,586
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
15,156,365 / 15,000,000
OPAL
USD

Opal BNB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-23 2,591 BNB 0.06256627 BNB 0.00017128 BNB N/A
2020-10-22 2,189 BNB 0.76768011 BNB 0.00014410 BNB 0.00017128 BNB
2020-10-21 2,189 BNB 0.76768011 BNB 0.00014410 BNB 0.00014410 BNB
2020-10-20 1,872 BNB 0.00004302 BNB 0.00012351 BNB 0.00014410 BNB
2020-10-19 1,872 BNB 0.00004302 BNB 0.00012351 BNB 0.00012351 BNB
2020-10-17 1,859 BNB 0.00052543 BNB 0.00012252 BNB 0.00012351 BNB
2020-10-16 1,859 BNB 0.00052543 BNB 0.00012252 BNB 0.00012252 BNB
2020-10-13 1,843 BNB 0.00057451 BNB 0.00012194 BNB 0.00012252 BNB
2020-10-12 1,843 BNB 0.00057451 BNB 0.00012194 BNB 0.00012194 BNB
2020-10-10 2,037 BNB 0.00013426 BNB 0.00013426 BNB 0.00012194 BNB
2020-10-09 2,085 BNB 0.00055337 BNB 0.00013834 BNB 0.00013426 BNB
2020-10-08 2,085 BNB 0.00055337 BNB 0.00013834 BNB 0.00013834 BNB
2020-10-03 2,415 BNB 0.13751132 BNB 0.00015974 BNB 0.00013834 BNB
2020-10-02 2,414 BNB 0.18563730 BNB 0.00015902 BNB 0.00015974 BNB
2020-10-01 2,414 BNB 0.18563730 BNB 0.00015902 BNB 0.00015902 BNB
2020-09-30 1,309 BNB 0.00862696 BNB 0.00008627 BNB 0.00015902 BNB
2020-09-29 1,319 BNB 0.00870320 BNB 0.00008703 BNB 0.00008627 BNB
2020-09-28 1,340 BNB 0.00371414 BNB 0.00008843 BNB 0.00008703 BNB
2020-09-27 2,169 BNB 0.00442027 BNB 0.00014303 BNB 0.00008843 BNB
2020-09-26 2,125 BNB 0.12710970 BNB 0.00014112 BNB 0.00014303 BNB
2020-09-25 2,125 BNB 0.12710970 BNB 0.00014112 BNB 0.00014112 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android