opal  (OPAL)
Opal (OPAL)
$0.00317312 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-01-15 19:34:54 UTC (8 วัน ที่ผ่านมา)
670คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$48,093
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
15,156,365 / 15,000,000
OPAL
USD

Opal ILS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-16 157,152 ₪ 0.02884593 ₪ 0.01037287 ₪ N/A
2021-01-15 157,152 ₪ 0.02884593 ₪ 0.01037287 ₪ 0.01037287 ₪
2021-01-12 153,806 ₪ 0.078952 ₪ 0.01057161 ₪ 0.01037287 ₪
2021-01-11 158,315 ₪ 0.00197821 ₪ 0.01041015 ₪ 0.01057161 ₪
2021-01-10 158,315 ₪ 0.00197821 ₪ 0.01041015 ₪ 0.01041015 ₪
2021-01-08 272,611 ₪ 0.424376 ₪ 0.01827251 ₪ 0.01041015 ₪
2021-01-07 278,443 ₪ 2.23 ₪ 0.01806889 ₪ 0.01827251 ₪
2021-01-06 201,062 ₪ 0.926383 ₪ 0.01334564 ₪ 0.01806889 ₪
2021-01-05 193,510 ₪ 1.81 ₪ 0.01276757 ₪ 0.01334564 ₪
2021-01-04 215,497 ₪ 1.57 ₪ 0.01421828 ₪ 0.01276757 ₪
2021-01-03 347,665 ₪ 225.75 ₪ 0.02627921 ₪ 0.01421828 ₪
2021-01-02 149,224 ₪ 0.01227219 ₪ 0.00981774 ₪ 0.02627921 ₪
2021-01-01 149,224 ₪ 0.01227219 ₪ 0.00981774 ₪ 0.00981774 ₪
2020-12-30 174,112 ₪ 89.02 ₪ 0.01148772 ₪ 0.00981774 ₪
2020-12-29 149,010 ₪ 0.00613242 ₪ 0.00981187 ₪ 0.01148772 ₪
2020-12-28 149,010 ₪ 0.00613242 ₪ 0.00981187 ₪ 0.00981187 ₪
2020-12-26 191,189 ₪ 60.95 ₪ 0.01270888 ₪ 0.00981187 ₪
2020-12-25 191,189 ₪ 60.95 ₪ 0.01270888 ₪ 0.01270888 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android