opal  (OPAL)
Opal (OPAL)
$0.00531700 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-10-22 15:02:22 UTC (4 วัน ที่ผ่านมา)
668คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$80,586
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
15,156,365 / 15,000,000
OPAL
USD

Opal INR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-23 5,936,090 ₹ 143.10 ₹ 0.391741 ₹ N/A
2020-10-22 4,829,521 ₹ 1,709.46 ₹ 0.320871 ₹ 0.391741 ₹
2020-10-21 4,829,521 ₹ 1,709.46 ₹ 0.320871 ₹ 0.320871 ₹
2020-10-20 4,136,814 ₹ 0.095059 ₹ 0.272942 ₹ 0.320871 ₹
2020-10-19 4,136,814 ₹ 0.095059 ₹ 0.272942 ₹ 0.272942 ₹
2020-10-17 4,137,269 ₹ 1.17 ₹ 0.272796 ₹ 0.272942 ₹
2020-10-16 4,137,269 ₹ 1.17 ₹ 0.272796 ₹ 0.272796 ₹
2020-10-13 4,186,922 ₹ 1.30 ₹ 0.276198 ₹ 0.272796 ₹
2020-10-12 4,186,922 ₹ 1.30 ₹ 0.276198 ₹ 0.276198 ₹
2020-10-10 4,170,311 ₹ 0.275425 ₹ 0.275425 ₹ 0.276198 ₹
2020-10-09 4,193,796 ₹ 1.12 ₹ 0.281241 ₹ 0.275425 ₹
2020-10-08 4,193,796 ₹ 1.12 ₹ 0.281241 ₹ 0.281241 ₹
2020-10-03 4,799,593 ₹ 272.14 ₹ 0.316121 ₹ 0.281241 ₹
2020-10-02 4,833,780 ₹ 371.96 ₹ 0.318629 ₹ 0.316121 ₹
2020-10-01 4,833,780 ₹ 371.96 ₹ 0.318629 ₹ 0.318629 ₹
2020-09-30 2,610,586 ₹ 17.24 ₹ 0.172411 ₹ 0.318629 ₹
2020-09-29 2,620,722 ₹ 17.29 ₹ 0.172912 ₹ 0.172411 ₹
2020-09-28 2,586,257 ₹ 7.17 ₹ 0.170638 ₹ 0.172912 ₹
2020-09-27 3,940,578 ₹ 8.04 ₹ 0.260258 ₹ 0.170638 ₹
2020-09-26 3,839,247 ₹ 229.27 ₹ 0.254544 ₹ 0.260258 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android