orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0.234581 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-17 19:57:25 UTC (ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
715คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 3,770,000
ORB
USD

Orbitcoin EOS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-18 0.0000000000 EOS 0.07536632 EOS 0.02512211 EOS N/A
2021-05-17 0.0000000000 EOS 0.63280585 EOS 0.02435742 EOS 0.02512211 EOS
2021-05-16 0.0000000000 EOS 0.93964305 EOS 0.02404409 EOS 0.02435742 EOS
2021-05-15 0.0000000000 EOS 1.985947 EOS 0.02469783 EOS 0.02404409 EOS
2021-05-14 0.0000000000 EOS 0.87891422 EOS 0.02383819 EOS 0.02469783 EOS
2021-05-13 0.0000000000 EOS 6.624019 EOS 0.02482358 EOS 0.02383819 EOS
2021-05-12 0.0000000000 EOS 3.501897 EOS 0.02328987 EOS 0.02482358 EOS
2021-05-11 0.0000000000 EOS 2.264791 EOS 0.03214456 EOS 0.02328987 EOS
2021-05-10 0.0000000000 EOS 9.668951 EOS 0.03827490 EOS 0.03214456 EOS
2021-05-09 0.0000000000 EOS 21.209945 EOS 0.04070448 EOS 0.03827490 EOS
2021-05-08 0.0000000000 EOS 2.279677 EOS 0.03686794 EOS 0.04070448 EOS
2021-05-07 0.0000000000 EOS 11.702667 EOS 0.02960801 EOS 0.03686794 EOS
2021-05-06 0.0000000000 EOS 5.127445 EOS 0.03685604 EOS 0.02960801 EOS
2021-05-05 0.0000000000 EOS 11.625252 EOS 0.05929949 EOS 0.03685604 EOS
2021-05-04 0.0000000000 EOS 1.628281 EOS 0.05211331 EOS 0.05929949 EOS
2021-05-03 0.0000000000 EOS 6.638724 EOS 0.05678263 EOS 0.05211331 EOS
2021-05-02 0.0000000000 EOS 1.622269 EOS 0.05870063 EOS 0.05678263 EOS
2021-05-01 0.0000000000 EOS 1.095965 EOS 0.05795689 EOS 0.05870063 EOS
2021-04-30 0.0000000000 EOS 1.800758 EOS 0.05957239 EOS 0.05795689 EOS
2021-04-29 0.0000000000 EOS 3.212458 EOS 0.06296662 EOS 0.05957239 EOS
2021-04-28 0.0000000000 EOS 8.457674 EOS 0.05956483 EOS 0.06296662 EOS
2021-04-27 0.0000000000 EOS 6.079952 EOS 0.05014126 EOS 0.05956483 EOS
2021-04-26 0.0000000000 EOS 2.241751 EOS 0.05340083 EOS 0.05014126 EOS
2021-04-25 0.0000000000 EOS 2.420629 EOS 0.05637272 EOS 0.05340083 EOS
2021-04-24 0.0000000000 EOS 3.732072 EOS 0.05728421 EOS 0.05637272 EOS
2021-04-23 0.0000000000 EOS 0.42320390 EOS 0.04702266 EOS 0.05728421 EOS
2021-04-22 0.0000000000 EOS 0.75279202 EOS 0.04621286 EOS 0.04702266 EOS
2021-04-21 0.0000000000 EOS 6.135890 EOS 0.05016513 EOS 0.04621286 EOS
2021-04-20 0.0000000000 EOS 14.361548 EOS 0.05825257 EOS 0.05016513 EOS
2021-04-19 0.0000000000 EOS 10.946807 EOS 0.04254763 EOS 0.05825257 EOS
2021-04-18 0.0000000000 EOS 0.95556342 EOS 0.03822254 EOS 0.04254763 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android