orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0.300727 -8.3%
0.00000542 BTC -0.0%
705คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$40.81
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.309004 / $0.506128
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 3,770,000
ORB
USD

Orbitcoin IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-18 0.00000000 Rp 112,609 Rp 4,504.36 Rp N/A
2021-04-17 0.00000000 Rp 8,829,473 Rp 4,934.59 Rp 4,504.36 Rp
2021-04-16 0.00000000 Rp 78,234 Rp 5,948.18 Rp 4,934.59 Rp
2021-04-15 0.00000000 Rp 776,457 Rp 4,527.19 Rp 5,948.18 Rp
2021-04-14 0.00000000 Rp 1,210,417 Rp 5,005.99 Rp 4,527.19 Rp
2021-04-13 0.00000000 Rp 63,579 Rp 4,396.92 Rp 5,005.99 Rp
2021-04-12 0.00000000 Rp 1,671.50 Rp 4,666.36 Rp 4,396.92 Rp
2021-04-11 0.00000000 Rp 318,024 Rp 4,377.55 Rp 4,666.36 Rp
2021-04-10 0.00000000 Rp 712,807 Rp 4,149.55 Rp 4,377.55 Rp
2021-04-09 0.00000000 Rp 1,003,873 Rp 4,110.63 Rp 4,149.55 Rp
2021-04-08 0.00000000 Rp 1,165,266 Rp 4,099.56 Rp 4,110.63 Rp
2021-04-07 0.00000000 Rp 2,853,340 Rp 4,142.84 Rp 4,099.56 Rp
2021-04-06 0.00000000 Rp 1,355,085 Rp 4,111.99 Rp 4,142.84 Rp
2021-04-05 0.00000000 Rp 365,169 Rp 3,998.44 Rp 4,111.99 Rp
2021-04-04 0.00000000 Rp 822,067 Rp 3,991.60 Rp 3,998.44 Rp
2021-04-03 0.00000000 Rp 381,230 Rp 4,114.51 Rp 3,991.60 Rp
2021-04-02 0.00000000 Rp 2,451,090 Rp 4,248.75 Rp 4,114.51 Rp
2021-04-01 0.00000000 Rp 181,441 Rp 3,912.33 Rp 4,248.75 Rp
2021-03-31 0.00000000 Rp 101,442 Rp 3,942.54 Rp 3,912.33 Rp
2021-03-30 0.00000000 Rp 108,462 Rp 3,837.58 Rp 3,942.54 Rp
2021-03-29 0.00000000 Rp 139,608 Rp 3,775.22 Rp 3,837.58 Rp
2021-03-28 0.00000000 Rp 196,968 Rp 3,878.79 Rp 3,775.22 Rp
2021-03-27 0.00000000 Rp 99,566 Rp 3,714.66 Rp 3,878.79 Rp
2021-03-26 0.00000000 Rp 140,089 Rp 3,014.90 Rp 3,714.66 Rp
2021-03-25 0.00000000 Rp 68,208 Rp 3,051.83 Rp 3,014.90 Rp
2021-03-24 0.00000000 Rp 1,206,944 Rp 3,754.17 Rp 3,051.83 Rp
2021-03-23 0.00000000 Rp 1,955,425 Rp 3,882.37 Rp 3,754.17 Rp
2021-03-22 0.00000000 Rp 5,655,568 Rp 4,121.17 Rp 3,882.37 Rp
2021-03-21 0.00000000 Rp 2,226,438 Rp 4,072.05 Rp 4,121.17 Rp
2021-03-20 0.00000000 Rp 347,367 Rp 3,824.32 Rp 4,072.05 Rp
2021-03-19 0.00000000 Rp 63,702 Rp 3,388.76 Rp 3,824.32 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android