orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0.147130 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-10-30 04:02:41 UTC (ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
679คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 3,770,000
ORB
USD

Orbitcoin LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-30 0.0000000000 LTC 29.081366 LTC 0.00288082 LTC N/A
2020-10-29 0.0000000000 LTC 0.00136117 LTC 0.00261186 LTC 0.00288082 LTC
2020-10-28 0.0000000000 LTC 0.00136117 LTC 0.00261186 LTC 0.00261186 LTC
2020-10-27 0.0000000000 LTC 0.09074217 LTC 0.00298247 LTC 0.00261186 LTC
2020-10-26 0.0000000000 LTC 0.03382327 LTC 0.00249775 LTC 0.00298247 LTC
2020-10-25 0.0000000000 LTC 0.06419172 LTC 0.00243085 LTC 0.00249775 LTC
2020-10-24 0.0000000000 LTC 0.03763880 LTC 0.00233145 LTC 0.00243085 LTC
2020-10-23 0.0000000000 LTC 0.08288733 LTC 0.00239850 LTC 0.00233145 LTC
2020-10-22 0.0000000000 LTC 0.31257156 LTC 0.00311754 LTC 0.00239850 LTC
2020-10-21 0.0000000000 LTC 44.023928 LTC 0.00244217 LTC 0.00311754 LTC
2020-10-20 0.0000000000 LTC 17.865802 LTC 0.00246890 LTC 0.00244217 LTC
2020-10-19 0.0000000000 LTC 0.27749672 LTC 0.00272056 LTC 0.00246890 LTC
2020-10-18 0.0000000000 LTC 0.13419845 LTC 0.00272850 LTC 0.00272056 LTC
2020-10-17 0.0000000000 LTC 0.03188892 LTC 0.00271749 LTC 0.00272850 LTC
2020-10-16 0.0000000000 LTC 0.08359794 LTC 0.00263427 LTC 0.00271749 LTC
2020-10-15 0.0000000000 LTC 0.08359794 LTC 0.00263427 LTC 0.00263427 LTC
2020-10-14 0.0000000000 LTC 0.06706649 LTC 0.00254318 LTC 0.00263427 LTC
2020-10-13 0.0000000000 LTC 0.21290131 LTC 0.00252107 LTC 0.00254318 LTC
2020-10-12 0.0000000000 LTC 0.19943706 LTC 0.00250637 LTC 0.00252107 LTC
2020-10-11 0.0000000000 LTC 0.05818931 LTC 0.00257602 LTC 0.00250637 LTC
2020-10-10 0.0000000000 LTC 2.739218 LTC 0.00279621 LTC 0.00257602 LTC
2020-10-09 0.0000000000 LTC 2.273276 LTC 0.00280122 LTC 0.00279621 LTC
2020-10-08 0.0000000000 LTC 1.531905 LTC 0.00277765 LTC 0.00280122 LTC
2020-10-07 0.0000000000 LTC 1.531905 LTC 0.00277765 LTC 0.00277765 LTC
2020-10-06 0.0000000000 LTC 0.05374238 LTC 0.00283002 LTC 0.00277765 LTC
2020-10-05 0.0000000000 LTC 2.267654 LTC 0.00307862 LTC 0.00283002 LTC
2020-10-04 0.0000000000 LTC 0.00769491 LTC 0.00253869 LTC 0.00307862 LTC
2020-10-03 0.0000000000 LTC 0.00769491 LTC 0.00253869 LTC 0.00253869 LTC
2020-10-02 0.0000000000 LTC 9.966091 LTC 0.00274843 LTC 0.00253869 LTC
2020-10-01 0.0000000000 LTC 0.01754738 LTC 0.00317515 LTC 0.00274843 LTC
2020-09-30 0.0000000000 LTC 0.68364031 LTC 0.00249374 LTC 0.00317515 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android