Coins: 5880
ตลาดแลกเปลี่ยน: 389
มูลค่าตามราคาตลาด: 221,913,420,019 $ -2.1%
ปริมาณ 24 ชม.: 49,766,255,521 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.2%
ETH 8.75%
XRP 5.62%
pac global  (PAC)
PAC Global (PAC)
$0.00024444 2.7%
0.00000003 BTC 4.8%
2,364คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,883,824
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$3,133.75
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00018658 / $0.00034667
Circulating Supply
7,706,768,007 / 100,000,000,000
PAC
USD

PAC Global (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-10-16 3.43 Rp N/A
2019-10-15 3.22 Rp 3.43 Rp
2019-10-14 2.69 Rp 3.22 Rp
2019-10-13 5.03 Rp 2.69 Rp
2019-10-12 4.94 Rp 5.03 Rp
2019-10-11 4.90 Rp 4.94 Rp
2019-10-10 3.67 Rp 4.90 Rp
2019-10-09 4.72 Rp 3.67 Rp
2019-10-08 3.48 Rp 4.72 Rp
2019-10-07 3.67 Rp 3.48 Rp
2019-10-06 4.94 Rp 3.67 Rp
2019-10-05 3.47 Rp 4.94 Rp
2019-10-04 3.39 Rp 3.47 Rp
2019-10-03 4.58 Rp 3.39 Rp
2019-10-02 4.58 Rp 4.58 Rp
2019-10-01 4.62 Rp 4.58 Rp
2019-09-30 4.20 Rp 4.62 Rp
2019-09-29 2.31 Rp 4.20 Rp
2019-09-28 5.10 Rp 2.31 Rp
2019-09-27 2.77 Rp 5.10 Rp
2019-09-26 2.49 Rp 2.77 Rp
2019-09-25 2.47 Rp 2.49 Rp
2019-09-24 2.93 Rp 2.47 Rp
2019-09-23 3.12 Rp 2.93 Rp
2019-09-22 2.94 Rp 3.12 Rp
2019-09-21 2.98 Rp 2.94 Rp
2019-09-20 3.00 Rp 2.98 Rp
2019-09-19 2.97 Rp 3.00 Rp
2019-09-18 2.48 Rp 2.97 Rp
2019-09-17 2.78 Rp 2.48 Rp
2019-09-16 2.75 Rp 2.78 Rp