Coins: 5946
ตลาดแลกเปลี่ยน: 390
มูลค่าตามราคาตลาด: 223,392,604,657 $ -0.28%
ปริมาณ 24 ชม.: 50,406,218,034 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.2%
ETH 8.37%
XRP 5.70%
pac global  (PAC)
PAC Global (PAC)
$0.00033815 80%
0.00000004 BTC 81%
2,364คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,606,055
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$13,791.10
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00017062 / $0.00034993
Circulating Supply
7,706,768,007 / 100,000,000,000
PAC
USD

PAC Global (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-10-22 5.69 ₫ N/A
2019-10-21 6.52 ₫ 5.69 ₫
2019-10-20 5.45 ₫ 6.52 ₫
2019-10-19 8.28 ₫ 5.45 ₫
2019-10-18 8.87 ₫ 8.28 ₫
2019-10-17 7.34 ₫ 8.87 ₫
2019-10-16 5.62 ₫ 7.34 ₫
2019-10-15 5.28 ₫ 5.62 ₫
2019-10-14 4.42 ₫ 5.28 ₫
2019-10-13 8.26 ₫ 4.42 ₫
2019-10-12 8.11 ₫ 8.26 ₫
2019-10-11 8.03 ₫ 8.11 ₫
2019-10-10 6.02 ₫ 8.03 ₫
2019-10-09 7.75 ₫ 6.02 ₫
2019-10-08 5.70 ₫ 7.75 ₫
2019-10-07 6.02 ₫ 5.70 ₫
2019-10-06 8.12 ₫ 6.02 ₫
2019-10-05 5.70 ₫ 8.12 ₫
2019-10-04 5.58 ₫ 5.70 ₫
2019-10-03 7.49 ₫ 5.58 ₫
2019-10-02 7.49 ₫ 7.49 ₫
2019-10-01 7.55 ₫ 7.49 ₫
2019-09-30 6.89 ₫ 7.55 ₫
2019-09-29 3.78 ₫ 6.89 ₫
2019-09-28 8.35 ₫ 3.78 ₫
2019-09-27 4.54 ₫ 8.35 ₫
2019-09-26 4.10 ₫ 4.54 ₫
2019-09-25 4.04 ₫ 4.10 ₫
2019-09-24 4.83 ₫ 4.04 ₫
2019-09-23 5.16 ₫ 4.83 ₫
2019-09-22 4.85 ₫ 5.16 ₫