Rank #108
4,859คนชอบสิ่งนี้
pax dollar  (USDP)
Pax Dollar (USDP)
$0.998135 -0.2%
0.00001948 BTC -6.2%
0.00022628 ETH -8.4%
4,859คนชอบสิ่งนี้
$0.989188
ช่วง 24 ชม.
$1.01
มูลค่าตามราคาตลาด $1,125,550,401
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $9,623,110
อุปทานที่หมุนเวียน 1,127,653,394
อุปทานรวม 1,127,653,394
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Pax Dollar BCH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-07 2,369,596 BCH 19,530 BCH 0.00210759 BCH N/A
2021-12-06 2,488,595 BCH 9,468 BCH 0.00220125 BCH 0.00210759 BCH
2021-12-05 2,386,296 BCH 31,940 BCH 0.00211681 BCH 0.00220125 BCH
2021-12-04 2,089,930 BCH 12,930 BCH 0.00185978 BCH 0.00211681 BCH
2021-12-03 1,995,563 BCH 9,182 BCH 0.00177708 BCH 0.00185978 BCH
2021-12-02 1,948,979 BCH 10,977 BCH 0.00174769 BCH 0.00177708 BCH
2021-12-01 1,982,370 BCH 11,811 BCH 0.00175154 BCH 0.00174769 BCH
2021-11-30 2,074,402 BCH 7,809 BCH 0.00173867 BCH 0.00175154 BCH
2021-11-29 2,082,646 BCH 7,061 BCH 0.00176066 BCH 0.00173867 BCH
2021-11-28 2,098,298 BCH 12,635 BCH 0.00177983 BCH 0.00176066 BCH
2021-11-27 2,110,572 BCH 26,984 BCH 0.00178918 BCH 0.00177983 BCH
2021-11-26 1,834,295 BCH 36,411 BCH 0.00161716 BCH 0.00178918 BCH
2021-11-25 1,849,726 BCH 15,360 BCH 0.00162621 BCH 0.00161716 BCH
2021-11-24 1,929,980 BCH 20,710 BCH 0.00174415 BCH 0.00162621 BCH
2021-11-23 1,984,618 BCH 25,035 BCH 0.00178994 BCH 0.00174415 BCH
2021-11-22 1,840,948 BCH 15,332 BCH 0.00172546 BCH 0.00178994 BCH
2021-11-21 1,815,281 BCH 12,186 BCH 0.00171288 BCH 0.00172546 BCH
2021-11-20 1,828,256 BCH 17,512 BCH 0.00174236 BCH 0.00171288 BCH
2021-11-19 1,866,520 BCH 24,121 BCH 0.00181487 BCH 0.00174236 BCH
2021-11-18 1,790,608 BCH 30,649 BCH 0.00169291 BCH 0.00181487 BCH
2021-11-17 1,714,985 BCH 20,424 BCH 0.00165634 BCH 0.00169291 BCH
2021-11-16 1,530,428 BCH 8,829 BCH 0.00150090 BCH 0.00165634 BCH
2021-11-15 1,520,742 BCH 7,353 BCH 0.00148561 BCH 0.00150090 BCH
2021-11-14 1,534,630 BCH 6,437 BCH 0.00150547 BCH 0.00148561 BCH
2021-11-13 1,525,328 BCH 8,190 BCH 0.00149504 BCH 0.00150547 BCH
2021-11-12 1,431,906 BCH 5,819 BCH 0.00148226 BCH 0.00149504 BCH
2021-11-11 1,478,792 BCH 13,990 BCH 0.00150974 BCH 0.00148226 BCH
2021-11-10 1,413,038 BCH 8,380 BCH 0.00139138 BCH 0.00150974 BCH
2021-11-09 1,586,708 BCH 10,563 BCH 0.00155872 BCH 0.00139138 BCH
2021-11-08 1,722,200 BCH 9,878 BCH 0.00167123 BCH 0.00155872 BCH
2021-11-07 1,750,222 BCH 6,719 BCH 0.00169961 BCH 0.00167123 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android