Rank #116
4,799คนชอบสิ่งนี้
pax dollar  (USDP)
Pax Dollar (USDP)
$0.999152 -0.5%
0.00001811 BTC -1.5%
0.00024052 ETH -1.6%
4,799คนชอบสิ่งนี้
$0.994398
ช่วง 24 ชม.
$1.01
มูลค่าตามราคาตลาด $1,178,707,749
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $8,149,211
อุปทานที่หมุนเวียน 1,179,708,623
อุปทานรวม 1,179,708,623
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Pax Dollar XAG (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-27 50,825,611 XAG 650,786 XAG 0.04315106 XAG N/A
2021-11-26 48,069,590 XAG 953,085 XAG 0.04233002 XAG 0.04315106 XAG
2021-11-25 48,285,614 XAG 400,866 XAG 0.04244091 XAG 0.04233002 XAG
2021-11-24 46,878,857 XAG 502,616 XAG 0.04233011 XAG 0.04244091 XAG
2021-11-23 45,688,032 XAG 576,334 XAG 0.04120643 XAG 0.04233011 XAG
2021-11-22 43,507,459 XAG 361,856 XAG 0.04072201 XAG 0.04120643 XAG
2021-11-21 43,197,635 XAG 290,453 XAG 0.04082523 XAG 0.04072201 XAG
2021-11-20 42,753,268 XAG 410,070 XAG 0.04079935 XAG 0.04082523 XAG
2021-11-19 41,565,398 XAG 536,776 XAG 0.04038737 XAG 0.04079935 XAG
2021-11-18 42,092,466 XAG 727,753 XAG 0.04019777 XAG 0.04038737 XAG
2021-11-17 41,777,934 XAG 496,965 XAG 0.04030225 XAG 0.04019777 XAG
2021-11-16 40,772,230 XAG 235,215 XAG 0.03998551 XAG 0.04030225 XAG
2021-11-15 40,390,232 XAG 196,322 XAG 0.03966576 XAG 0.03998551 XAG
2021-11-14 40,417,589 XAG 169,647 XAG 0.03967797 XAG 0.03966576 XAG
2021-11-13 40,292,209 XAG 216,499 XAG 0.03952014 XAG 0.03967797 XAG
2021-11-12 38,411,691 XAG 155,943 XAG 0.03972572 XAG 0.03952014 XAG
2021-11-11 39,960,329 XAG 377,883 XAG 0.04078016 XAG 0.03972572 XAG
2021-11-10 41,934,171 XAG 247,850 XAG 0.04115354 XAG 0.04078016 XAG
2021-11-09 41,629,119 XAG 276,803 XAG 0.04084663 XAG 0.04115354 XAG
2021-11-08 42,759,240 XAG 245,257 XAG 0.04149363 XAG 0.04084663 XAG
2021-11-07 42,668,271 XAG 163,884 XAG 0.04145264 XAG 0.04149363 XAG
2021-11-06 42,782,776 XAG 483,887 XAG 0.04152527 XAG 0.04145264 XAG
2021-11-05 42,778,657 XAG 542,915 XAG 0.04269995 XAG 0.04152527 XAG
2021-11-04 40,682,109 XAG 721,547 XAG 0.04241357 XAG 0.04269995 XAG
2021-11-03 41,048,701 XAG 412,150 XAG 0.04259187 XAG 0.04241357 XAG
2021-11-02 39,949,831 XAG 458,636 XAG 0.04163488 XAG 0.04259187 XAG
2021-11-01 40,294,217 XAG 285,270 XAG 0.04203129 XAG 0.04163488 XAG
2021-10-31 40,166,911 XAG 396,499 XAG 0.04194106 XAG 0.04203129 XAG
2021-10-30 40,497,198 XAG 438,591 XAG 0.04189520 XAG 0.04194106 XAG
2021-10-29 41,596,934 XAG 497,542 XAG 0.04152466 XAG 0.04189520 XAG
2021-10-28 41,297,348 XAG 502,671 XAG 0.04154954 XAG 0.04152466 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android