pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash AED (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 11,051,702 DH 0.04568776 DH 0.01522925 DH N/A
2021-06-17 5,136,345 DH 0.04682616 DH 0.01560872 DH 0.01522925 DH
2021-06-16 5,136,345 DH 0.04682616 DH 0.01560872 DH 0.01560872 DH
2021-06-15 5,028,069 DH 6.40 DH 0.00737625 DH 0.01560872 DH
2021-06-14 4,754,866 DH 564.06 DH 0.00688949 DH 0.00737625 DH
2021-06-13 4,595,759 DH 9,265.50 DH 0.00658919 DH 0.00688949 DH
2021-06-12 21,811,707 DH 34,053 DH 0.03149006 DH 0.00658919 DH
2021-06-11 27,338,807 DH 8,607.03 DH 0.03925503 DH 0.03149006 DH
2021-06-10 27,945,414 DH 19.10 DH 0.04013209 DH 0.03925503 DH
2021-06-09 27,945,414 DH 19.10 DH 0.04013209 DH 0.04013209 DH
2021-06-08 28,469,779 DH 0.216247 DH 0.04324940 DH 0.04013209 DH
2021-06-07 28,469,779 DH 143.10 DH 0.04088513 DH 0.04324940 DH
2021-06-06 28,036,180 DH 6,407.78 DH 0.04034326 DH 0.04088513 DH
2021-06-05 34,037,644 DH 11,171.94 DH 0.050194 DH 0.04034326 DH
2021-06-04 31,114,610 DH 16,214.20 DH 0.04614289 DH 0.050194 DH
2021-06-03 29,836,470 DH 11,259.44 DH 0.04287809 DH 0.04614289 DH
2021-06-02 31,407,987 DH 1,156.23 DH 0.04521836 DH 0.04287809 DH
2021-06-01 24,845,460 DH 35,451 DH 0.03563591 DH 0.04521836 DH
2021-05-31 20,952,031 DH 72,651 DH 0.03014088 DH 0.03563591 DH
2021-05-30 20,458,535 DH 33,708 DH 0.02923924 DH 0.03014088 DH
2021-05-29 21,904,935 DH 7,949.61 DH 0.03145743 DH 0.02923924 DH
2021-05-28 23,646,188 DH 4,204.23 DH 0.03395803 DH 0.03145743 DH
2021-05-27 23,646,188 DH 4,204.23 DH 0.03395803 DH 0.03395803 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android