pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.001875659823 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-13 18:22:48 UTC (ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
765คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,306,089
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash AUD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-14 1,679,441 A$ 199.23 A$ 0.00243340 A$ N/A
2021-06-13 1,623,244 A$ 3,272.62 A$ 0.00232733 A$ 0.00243340 A$
2021-06-12 7,703,996 A$ 12,027.71 A$ 0.01112243 A$ 0.00232733 A$
2021-06-11 9,599,924 A$ 3,022.46 A$ 0.01378486 A$ 0.01112243 A$
2021-06-10 9,822,003 A$ 6.71 A$ 0.01410527 A$ 0.01378486 A$
2021-06-09 9,822,003 A$ 6.71 A$ 0.01410527 A$ 0.01410527 A$
2021-06-08 10,012,393 A$ 0.076111 A$ 0.01522214 A$ 0.01410527 A$
2021-06-07 10,012,393 A$ 50.33 A$ 0.01437868 A$ 0.01522214 A$
2021-06-06 9,859,903 A$ 2,253.52 A$ 0.01418812 A$ 0.01437868 A$
2021-06-05 11,970,527 A$ 3,929.00 A$ 0.01765257 A$ 0.01418812 A$
2021-06-04 11,050,246 A$ 5,758.45 A$ 0.01638760 A$ 0.01765257 A$
2021-06-03 10,488,471 A$ 3,957.76 A$ 0.01507188 A$ 0.01638760 A$
2021-06-02 11,027,915 A$ 406.05 A$ 0.01587986 A$ 0.01507188 A$
2021-06-01 8,733,171 A$ 12,464.54 A$ 0.01252952 A$ 0.01587986 A$
2021-05-31 7,395,876 A$ 25,651 A$ 0.01064202 A$ 0.01252952 A$
2021-05-30 7,222,890 A$ 11,900.59 A$ 0.01032292 A$ 0.01064202 A$
2021-05-29 7,733,542 A$ 2,806.61 A$ 0.01110605 A$ 0.01032292 A$
2021-05-28 8,315,776 A$ 1,478.52 A$ 0.01194219 A$ 0.01110605 A$
2021-05-27 8,315,776 A$ 1,478.52 A$ 0.01194219 A$ 0.01194219 A$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android