pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash BCH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 4,867 BCH 0.00002114 BCH 0.00000705 BCH N/A
2021-06-17 2,240 BCH 0.00002121 BCH 0.00000707 BCH 0.00000705 BCH
2021-06-16 2,240 BCH 0.00002121 BCH 0.00000707 BCH 0.00000707 BCH
2021-06-15 2,261 BCH 0.00278890 BCH 0.00000322 BCH 0.00000707 BCH
2021-06-14 2,204 BCH 0.25983180 BCH 0.00000317 BCH 0.00000322 BCH
2021-06-13 2,129 BCH 4.305508 BCH 0.00000306 BCH 0.00000317 BCH
2021-06-12 10,373 BCH 16.066122 BCH 0.00001486 BCH 0.00000306 BCH
2021-06-11 12,309 BCH 3.877340 BCH 0.00001768 BCH 0.00001486 BCH
2021-06-10 12,878 BCH 0.00880271 BCH 0.00001849 BCH 0.00001768 BCH
2021-06-09 12,878 BCH 0.00880271 BCH 0.00001849 BCH 0.00001849 BCH
2021-06-08 11,731 BCH 0.00008785 BCH 0.00001757 BCH 0.00001849 BCH
2021-06-07 11,731 BCH 0.05896466 BCH 0.00001685 BCH 0.00001757 BCH
2021-06-06 11,846 BCH 2.692708 BCH 0.00001695 BCH 0.00001685 BCH
2021-06-05 13,760 BCH 4.521641 BCH 0.00002032 BCH 0.00001695 BCH
2021-06-04 11,733 BCH 6.117286 BCH 0.00001741 BCH 0.00002032 BCH
2021-06-03 11,637 BCH 4.387475 BCH 0.00001671 BCH 0.00001741 BCH
2021-06-02 12,487 BCH 0.46097564 BCH 0.00001803 BCH 0.00001671 BCH
2021-06-01 9,540 BCH 13.650336 BCH 0.00001372 BCH 0.00001803 BCH
2021-05-31 8,650 BCH 29.949461 BCH 0.00001243 BCH 0.00001372 BCH
2021-05-30 8,414 BCH 13.926646 BCH 0.00001208 BCH 0.00001243 BCH
2021-05-29 8,644 BCH 3.136933 BCH 0.00001241 BCH 0.00001208 BCH
2021-05-28 8,583 BCH 1.525952 BCH 0.00001233 BCH 0.00001241 BCH
2021-05-27 8,583 BCH 1.525952 BCH 0.00001233 BCH 0.00001233 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android