pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.003270305693 -5.0%
0.00000010 BTC 0.0%
766คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,277,231
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,397.46
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.003255376219 / $0.003443137788
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash BHD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-24 884,519 BD 474.17 BD 0.00127083 BD N/A
2021-06-18 1,134,244 BD 0.00468893 BD 0.00156298 BD 0.00127083 BD
2021-06-17 527,106 BD 0.00480514 BD 0.00160171 BD 0.00156298 BD
2021-06-16 527,106 BD 0.00480514 BD 0.00160171 BD 0.00160171 BD
2021-06-15 515,551 BD 0.656303 BD 0.00075697 BD 0.00160171 BD
2021-06-14 487,915 BD 57.88 BD 0.00070696 BD 0.00075697 BD
2021-06-13 471,589 BD 950.77 BD 0.00067614 BD 0.00070696 BD
2021-06-12 2,238,184 BD 3,494.32 BD 0.00323132 BD 0.00067614 BD
2021-06-11 2,806,128 BD 883.45 BD 0.00402924 BD 0.00323132 BD
2021-06-10 2,868,188 BD 1.96 BD 0.00411897 BD 0.00402924 BD
2021-06-09 2,868,188 BD 1.96 BD 0.00411897 BD 0.00411897 BD
2021-06-08 2,922,216 BD 0.02219530 BD 0.00443906 BD 0.00411897 BD
2021-06-07 2,922,216 BD 14.69 BD 0.00419656 BD 0.00443906 BD
2021-06-06 2,877,710 BD 657.71 BD 0.00414094 BD 0.00419656 BD
2021-06-05 3,493,717 BD 1,146.72 BD 0.00515208 BD 0.00414094 BD
2021-06-04 3,193,477 BD 1,664.16 BD 0.00473592 BD 0.00515208 BD
2021-06-03 3,062,324 BD 1,155.63 BD 0.00440088 BD 0.00473592 BD
2021-06-02 3,220,631 BD 118.56 BD 0.00463677 BD 0.00440088 BD
2021-06-01 2,550,326 BD 3,638.97 BD 0.00365794 BD 0.00463677 BD
2021-05-31 2,150,253 BD 7,456.02 BD 0.00309328 BD 0.00365794 BD
2021-05-30 2,099,506 BD 3,459.19 BD 0.00300060 BD 0.00309328 BD
2021-05-29 2,247,939 BD 815.81 BD 0.00322824 BD 0.00300060 BD
2021-05-28 2,426,831 BD 431.48 BD 0.00348514 BD 0.00322824 BD
2021-05-27 2,426,831 BD 431.48 BD 0.00348514 BD 0.00348514 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android