pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash BNB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 8,365 BNB 0.00003568 BNB 0.00001189 BNB N/A
2021-06-17 3,770 BNB 0.00003635 BNB 0.00001212 BNB 0.00001189 BNB
2021-06-16 3,770 BNB 0.00003635 BNB 0.00001212 BNB 0.00001212 BNB
2021-06-15 3,812 BNB 0.00469428 BNB 0.00000541 BNB 0.00001212 BNB
2021-06-14 3,751 BNB 0.43901512 BNB 0.00000536 BNB 0.00000541 BNB
2021-06-13 3,601 BNB 7.285997 BNB 0.00000518 BNB 0.00000536 BNB
2021-06-12 17,341 BNB 26.839267 BNB 0.00002482 BNB 0.00000518 BNB
2021-06-11 20,995 BNB 6.610104 BNB 0.00003015 BNB 0.00002482 BNB
2021-06-10 21,566 BNB 0.01474133 BNB 0.00003097 BNB 0.00003015 BNB
2021-06-09 21,566 BNB 0.01474133 BNB 0.00003097 BNB 0.00003097 BNB
2021-06-08 19,785 BNB 0.00014486 BNB 0.00002897 BNB 0.00003097 BNB
2021-06-07 19,785 BNB 0.09944306 BNB 0.00002841 BNB 0.00002897 BNB
2021-06-06 19,741 BNB 4.493643 BNB 0.00002829 BNB 0.00002841 BNB
2021-06-05 23,596 BNB 7.758305 BNB 0.00003486 BNB 0.00002829 BNB
2021-06-04 19,772 BNB 10.257644 BNB 0.00002919 BNB 0.00003486 BNB
2021-06-03 20,149 BNB 7.600869 BNB 0.00002895 BNB 0.00002919 BNB
2021-06-02 24,301 BNB 0.89188036 BNB 0.00003488 BNB 0.00002895 BNB
2021-06-01 19,166 BNB 27.340193 BNB 0.00002748 BNB 0.00003488 BNB
2021-05-31 17,473 BNB 60.567 BNB 0.00002513 BNB 0.00002748 BNB
2021-05-30 18,115 BNB 29.830949 BNB 0.00002588 BNB 0.00002513 BNB
2021-05-29 18,030 BNB 6.543467 BNB 0.00002589 BNB 0.00002588 BNB
2021-05-28 17,507 BNB 3.112704 BNB 0.00002514 BNB 0.00002589 BNB
2021-05-27 17,507 BNB 3.112704 BNB 0.00002514 BNB 0.00002514 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android