pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.001875659823 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-13 18:22:48 UTC (ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
765คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,306,089
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash CAD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-14 1,573,594 CA$ 186.67 CA$ 0.00228003 CA$ N/A
2021-06-13 1,520,938 CA$ 3,066.36 CA$ 0.00218065 CA$ 0.00228003 CA$
2021-06-12 7,218,451 CA$ 11,269.66 CA$ 0.01042144 CA$ 0.00218065 CA$
2021-06-11 9,001,666 CA$ 2,833.95 CA$ 0.01292512 CA$ 0.01042144 CA$
2021-06-10 9,196,770 CA$ 6.29 CA$ 0.01320738 CA$ 0.01292512 CA$
2021-06-09 9,196,770 CA$ 6.29 CA$ 0.01320738 CA$ 0.01320738 CA$
2021-06-08 9,365,783 CA$ 0.071175 CA$ 0.01423494 CA$ 0.01320738 CA$
2021-06-07 9,365,783 CA$ 47.08 CA$ 0.01345010 CA$ 0.01423494 CA$
2021-06-06 9,223,141 CA$ 2,107.98 CA$ 0.01327183 CA$ 0.01345010 CA$
2021-06-05 11,197,459 CA$ 3,674.05 CA$ 0.01650708 CA$ 0.01327183 CA$
2021-06-04 10,255,561 CA$ 5,344.74 CA$ 0.01521023 CA$ 0.01650708 CA$
2021-06-03 9,779,957 CA$ 3,690.33 CA$ 0.01405348 CA$ 0.01521023 CA$
2021-06-02 10,324,360 CA$ 380.16 CA$ 0.01486763 CA$ 0.01405348 CA$
2021-06-01 8,156,662 CA$ 11,641.94 CA$ 0.01170263 CA$ 0.01486763 CA$
2021-05-31 6,889,075 CA$ 23,892 CA$ 0.00991218 CA$ 0.01170263 CA$
2021-05-30 6,726,971 CA$ 11,083.50 CA$ 0.00961416 CA$ 0.00991218 CA$
2021-05-29 7,201,757 CA$ 2,613.62 CA$ 0.01034236 CA$ 0.00961416 CA$
2021-05-28 7,771,016 CA$ 1,381.67 CA$ 0.01115987 CA$ 0.01034236 CA$
2021-05-27 7,771,016 CA$ 1,381.67 CA$ 0.01115987 CA$ 0.01115987 CA$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android