pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.003273433692 -4.9%
0.00000010 BTC 0.0%
766คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,279,409
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,396.36
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.003255376219 / $0.003443137788
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash CLP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-24 1,727,380,267 CLP$ 926,008 CLP$ 2.48 CLP$ N/A
2021-06-18 2,197,113,149 CLP$ 9.19 CLP$ 3.06 CLP$ 2.48 CLP$
2021-06-17 1,004,979,540 CLP$ 9.31 CLP$ 3.10 CLP$ 3.06 CLP$
2021-06-16 1,004,979,540 CLP$ 9.31 CLP$ 3.10 CLP$ 3.10 CLP$
2021-06-15 988,312,208 CLP$ 1,251.31 CLP$ 1.44 CLP$ 3.10 CLP$
2021-06-14 934,637,279 CLP$ 110,874 CLP$ 1.35 CLP$ 1.44 CLP$
2021-06-13 903,362,488 CLP$ 1,821,267 CLP$ 1.30 CLP$ 1.35 CLP$
2021-06-12 4,287,404,216 CLP$ 6,693,622 CLP$ 6.19 CLP$ 1.30 CLP$
2021-06-11 5,357,310,282 CLP$ 1,686,633 CLP$ 7.69 CLP$ 6.19 CLP$
2021-06-10 5,460,527,036 CLP$ 3,732.45 CLP$ 7.84 CLP$ 7.69 CLP$
2021-06-09 5,460,527,036 CLP$ 3,732.45 CLP$ 7.84 CLP$ 7.84 CLP$
2021-06-08 5,567,450,790 CLP$ 42.29 CLP$ 8.46 CLP$ 7.84 CLP$
2021-06-07 5,567,450,790 CLP$ 27,984 CLP$ 8.00 CLP$ 8.46 CLP$
2021-06-06 5,482,657,787 CLP$ 1,253,082 CLP$ 7.89 CLP$ 8.00 CLP$
2021-06-05 6,656,283,226 CLP$ 2,184,745 CLP$ 9.82 CLP$ 7.89 CLP$
2021-06-04 6,090,735,314 CLP$ 3,173,956 CLP$ 9.03 CLP$ 9.82 CLP$
2021-06-03 5,836,188,771 CLP$ 2,202,415 CLP$ 8.39 CLP$ 9.03 CLP$
2021-06-02 6,229,431,810 CLP$ 229,326 CLP$ 8.97 CLP$ 8.39 CLP$
2021-06-01 4,890,220,651 CLP$ 6,977,677 CLP$ 7.01 CLP$ 8.97 CLP$
2021-05-31 4,132,792,513 CLP$ 14,330,485 CLP$ 5.95 CLP$ 7.01 CLP$
2021-05-30 4,035,234,966 CLP$ 6,648,539 CLP$ 5.77 CLP$ 5.95 CLP$
2021-05-29 4,320,522,483 CLP$ 1,567,978 CLP$ 6.20 CLP$ 5.77 CLP$
2021-05-28 4,665,252,155 CLP$ 829,470 CLP$ 6.70 CLP$ 6.20 CLP$
2021-05-27 4,665,252,155 CLP$ 829,470 CLP$ 6.70 CLP$ 6.70 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android