pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.001875659823 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-13 18:22:48 UTC (ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
765คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,306,089
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash HKD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-14 10,047,071 HK$ 1,191.86 HK$ 0.01455754 HK$ N/A
2021-06-13 9,710,877 HK$ 19,578.08 HK$ 0.01392302 HK$ 0.01455754 HK$
2021-06-12 46,088,314 HK$ 71,954 HK$ 0.066539 HK$ 0.01392302 HK$
2021-06-11 57,759,295 HK$ 18,184.26 HK$ 0.082935 HK$ 0.066539 HK$
2021-06-10 59,034,333 HK$ 40.35 HK$ 0.084779 HK$ 0.082935 HK$
2021-06-09 59,034,333 HK$ 40.35 HK$ 0.084779 HK$ 0.084779 HK$
2021-06-08 60,122,071 HK$ 0.456685 HK$ 0.091337 HK$ 0.084779 HK$
2021-06-07 60,122,071 HK$ 302.19 HK$ 0.086341 HK$ 0.091337 HK$
2021-06-06 59,206,404 HK$ 13,531.85 HK$ 0.085196 HK$ 0.086341 HK$
2021-06-05 71,880,210 HK$ 23,593 HK$ 0.106000 HK$ 0.085196 HK$
2021-06-04 65,719,093 HK$ 34,248 HK$ 0.097465 HK$ 0.106000 HK$
2021-06-03 63,023,978 HK$ 23,783 HK$ 0.090570 HK$ 0.097465 HK$
2021-06-02 66,345,418 HK$ 2,442.38 HK$ 0.095518 HK$ 0.090570 HK$
2021-06-01 52,501,324 HK$ 74,914 HK$ 0.075305 HK$ 0.095518 HK$
2021-05-31 44,275,592 HK$ 153,532 HK$ 0.063696 HK$ 0.075305 HK$
2021-05-30 43,229,599 HK$ 71,226 HK$ 0.061784 HK$ 0.063696 HK$
2021-05-29 46,285,893 HK$ 16,797.80 HK$ 0.066471 HK$ 0.061784 HK$
2021-05-28 49,958,013 HK$ 8,882.41 HK$ 0.071744 HK$ 0.066471 HK$
2021-05-27 49,958,013 HK$ 8,882.41 HK$ 0.071744 HK$ 0.071744 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android