pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash HUF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 890,190,150 Ft 3.72 Ft 1.24 Ft N/A
2021-06-17 403,905,430 Ft 3.75 Ft 1.25 Ft 1.24 Ft
2021-06-16 403,905,430 Ft 3.75 Ft 1.25 Ft 1.25 Ft
2021-06-15 396,009,014 Ft 502.91 Ft 0.580044 Ft 1.25 Ft
2021-06-14 372,220,311 Ft 44,156 Ft 0.539323 Ft 0.580044 Ft
2021-06-13 359,765,092 Ft 725,322 Ft 0.515815 Ft 0.539323 Ft
2021-06-12 1,707,463,383 Ft 2,665,742 Ft 2.47 Ft 0.515815 Ft
2021-06-11 2,113,004,264 Ft 665,175 Ft 3.03 Ft 2.47 Ft
2021-06-10 2,170,422,082 Ft 1,483.56 Ft 3.12 Ft 3.03 Ft
2021-06-09 2,170,422,082 Ft 1,483.56 Ft 3.12 Ft 3.12 Ft
2021-06-08 2,203,809,365 Ft 16.74 Ft 3.35 Ft 3.12 Ft
2021-06-07 2,203,809,365 Ft 11,077.03 Ft 3.16 Ft 3.35 Ft
2021-06-06 2,170,245,061 Ft 496,018 Ft 3.12 Ft 3.16 Ft
2021-06-05 2,634,810,771 Ft 864,805 Ft 3.89 Ft 3.12 Ft
2021-06-04 2,425,789,937 Ft 1,263,667 Ft 3.60 Ft 3.89 Ft
2021-06-03 2,306,616,121 Ft 870,421 Ft 3.31 Ft 3.60 Ft
2021-06-02 2,423,750,860 Ft 89,212 Ft 3.49 Ft 3.31 Ft
2021-06-01 1,920,008,912 Ft 2,740,763 Ft 2.76 Ft 3.49 Ft
2021-05-31 1,626,740,957 Ft 5,643,376 Ft 2.34 Ft 2.76 Ft
2021-05-30 1,590,303,666 Ft 2,620,218 Ft 2.27 Ft 2.34 Ft
2021-05-29 1,702,736,718 Ft 617,947 Ft 2.45 Ft 2.27 Ft
2021-05-28 1,838,096,534 Ft 326,809 Ft 2.64 Ft 2.45 Ft
2021-05-27 1,838,096,534 Ft 326,809 Ft 2.64 Ft 2.64 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android