pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash JPY (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 332,987,658 ¥ 1.37 ¥ 0.457016 ¥ N/A
2021-06-17 153,848,426 ¥ 1.41 ¥ 0.470259 ¥ 0.457016 ¥
2021-06-16 153,848,426 ¥ 1.41 ¥ 0.470259 ¥ 0.470259 ¥
2021-06-15 150,239,085 ¥ 191.56 ¥ 0.220940 ¥ 0.470259 ¥
2021-06-14 141,982,576 ¥ 16,843.09 ¥ 0.205723 ¥ 0.220940 ¥
2021-06-13 137,231,561 ¥ 276,672 ¥ 0.196756 ¥ 0.205723 ¥
2021-06-12 651,307,955 ¥ 1,016,841 ¥ 0.940308 ¥ 0.196756 ¥
2021-06-11 814,165,327 ¥ 256,308 ¥ 1.17 ¥ 0.940308 ¥
2021-06-10 832,972,729 ¥ 569.36 ¥ 1.20 ¥ 1.17 ¥
2021-06-09 832,972,729 ¥ 569.36 ¥ 1.20 ¥ 1.20 ¥
2021-06-08 848,761,056 ¥ 6.45 ¥ 1.29 ¥ 1.20 ¥
2021-06-07 848,761,056 ¥ 4,266.14 ¥ 1.22 ¥ 1.29 ¥
2021-06-06 835,834,314 ¥ 191,033 ¥ 1.20 ¥ 1.22 ¥
2021-06-05 1,014,754,184 ¥ 333,066 ¥ 1.50 ¥ 1.20 ¥
2021-06-04 934,012,990 ¥ 486,754 ¥ 1.39 ¥ 1.50 ¥
2021-06-03 890,289,491 ¥ 335,975 ¥ 1.28 ¥ 1.39 ¥
2021-06-02 936,262,513 ¥ 34,467 ¥ 1.35 ¥ 1.28 ¥
2021-06-01 740,700,386 ¥ 1,056,959 ¥ 1.06 ¥ 1.35 ¥
2021-05-31 626,763,385 ¥ 2,174,207 ¥ 0.902014 ¥ 1.06 ¥
2021-05-30 611,828,902 ¥ 1,008,062 ¥ 0.874423 ¥ 0.902014 ¥
2021-05-29 655,084,661 ¥ 237,739 ¥ 0.940760 ¥ 0.874423 ¥
2021-05-28 706,930,288 ¥ 125,690 ¥ 1.02 ¥ 0.940760 ¥
2021-05-27 706,930,288 ¥ 125,690 ¥ 1.02 ¥ 1.02 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android