pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash KRW (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 3,405,116,918 ₩ 14.11 ₩ 4.70 ₩ N/A
2021-06-17 1,562,780,854 ₩ 14.44 ₩ 4.81 ₩ 4.70 ₩
2021-06-16 1,562,780,854 ₩ 14.44 ₩ 4.81 ₩ 4.81 ₩
2021-06-15 1,531,198,022 ₩ 1,945.83 ₩ 2.24 ₩ 4.81 ₩
2021-06-14 1,445,385,692 ₩ 171,463 ₩ 2.09 ₩ 2.24 ₩
2021-06-13 1,397,020,260 ₩ 2,816,529 ₩ 2.00 ₩ 2.09 ₩
2021-06-12 6,630,329,054 ₩ 10,351,466 ₩ 9.57 ₩ 2.00 ₩
2021-06-11 8,280,839,343 ₩ 2,605,209 ₩ 11.88 ₩ 9.57 ₩
2021-06-10 8,473,327,565 ₩ 5,791.80 ₩ 12.17 ₩ 11.88 ₩
2021-06-09 8,473,327,565 ₩ 5,791.80 ₩ 12.17 ₩ 12.17 ₩
2021-06-08 8,608,753,863 ₩ 65.41 ₩ 13.08 ₩ 12.17 ₩
2021-06-07 8,608,753,863 ₩ 43,270 ₩ 12.36 ₩ 13.08 ₩
2021-06-06 8,477,641,416 ₩ 1,937,597 ₩ 12.20 ₩ 12.36 ₩
2021-06-05 10,292,377,265 ₩ 3,378,195 ₩ 15.18 ₩ 12.20 ₩
2021-06-04 9,456,746,148 ₩ 4,927,668 ₩ 14.02 ₩ 15.18 ₩
2021-06-03 9,022,825,761 ₩ 3,404,901 ₩ 12.97 ₩ 14.02 ₩
2021-06-02 9,474,191,301 ₩ 348,934 ₩ 13.65 ₩ 12.97 ₩
2021-06-01 7,495,375,038 ₩ 10,694,299 ₩ 10.75 ₩ 13.65 ₩
2021-05-31 6,353,778,722 ₩ 22,031,768 ₩ 9.14 ₩ 10.75 ₩
2021-05-30 6,203,783,823 ₩ 10,221,487 ₩ 8.87 ₩ 9.14 ₩
2021-05-29 6,642,385,812 ₩ 2,410,615 ₩ 9.54 ₩ 8.87 ₩
2021-05-28 7,197,094,158 ₩ 1,279,625 ₩ 10.34 ₩ 9.54 ₩
2021-05-27 7,197,094,158 ₩ 1,279,625 ₩ 10.34 ₩ 10.34 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android