pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004249351842
0.00000011 BTC
766คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,958,976
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$0.012748055525
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
N/A / N/A
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash KWD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-17 420,799 KD 0.00383574 KD 0.00127858 KD N/A
2021-06-15 411,862 KD 0.523940 KD 0.00060431 KD 0.00127858 KD
2021-06-14 389,167 KD 46.17 KD 0.00056388 KD 0.00060431 KD
2021-06-13 376,145 KD 758.35 KD 0.00053930 KD 0.00056388 KD
2021-06-12 1,785,204 KD 2,787.11 KD 0.00257734 KD 0.00053930 KD
2021-06-11 2,238,973 KD 704.91 KD 0.00321498 KD 0.00257734 KD
2021-06-10 2,288,286 KD 1.56 KD 0.00328618 KD 0.00321498 KD
2021-06-09 2,288,286 KD 1.56 KD 0.00328618 KD 0.00328618 KD
2021-06-08 2,330,304 KD 0.01770016 KD 0.00354003 KD 0.00328618 KD
2021-06-07 2,330,304 KD 11.71 KD 0.00334652 KD 0.00354003 KD
2021-06-06 2,294,813 KD 524.49 KD 0.00330217 KD 0.00334652 KD
2021-06-05 2,786,044 KD 914.44 KD 0.00410849 KD 0.00330217 KD
2021-06-04 2,549,807 KD 1,328.73 KD 0.00378136 KD 0.00410849 KD
2021-06-03 2,443,273 KD 922.02 KD 0.00351124 KD 0.00378136 KD
2021-06-02 2,572,069 KD 94.69 KD 0.00370303 KD 0.00351124 KD
2021-06-01 2,034,645 KD 2,903.16 KD 0.00291830 KD 0.00370303 KD
2021-05-31 1,716,804 KD 5,953.03 KD 0.00246974 KD 0.00291830 KD
2021-05-30 1,676,645 KD 2,762.48 KD 0.00239625 KD 0.00246974 KD
2021-05-29 1,795,183 KD 651.50 KD 0.00257804 KD 0.00239625 KD
2021-05-28 1,936,288 KD 344.27 KD 0.00278068 KD 0.00257804 KD
2021-05-27 1,936,288 KD 344.27 KD 0.00278068 KD 0.00278068 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android