pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash MXN (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 61,517,276 MX$ 0.254132 MX$ 0.084711 MX$ N/A
2021-06-17 27,850,686 MX$ 0.260185 MX$ 0.086728 MX$ 0.084711 MX$
2021-06-16 27,850,686 MX$ 0.260185 MX$ 0.086728 MX$ 0.086728 MX$
2021-06-15 27,240,416 MX$ 34.68 MX$ 0.03999606 MX$ 0.086728 MX$
2021-06-14 25,724,254 MX$ 3,051.61 MX$ 0.03727274 MX$ 0.03999606 MX$
2021-06-13 24,863,470 MX$ 50,127 MX$ 0.03564813 MX$ 0.03727274 MX$
2021-06-12 118,003,290 MX$ 184,230 MX$ 0.170364 MX$ 0.03564813 MX$
2021-06-11 146,613,023 MX$ 46,156 MX$ 0.210510 MX$ 0.170364 MX$
2021-06-10 149,610,564 MX$ 102.26 MX$ 0.214854 MX$ 0.210510 MX$
2021-06-09 149,610,564 MX$ 102.26 MX$ 0.214854 MX$ 0.214854 MX$
2021-06-08 154,740,622 MX$ 1.17 MX$ 0.234870 MX$ 0.214854 MX$
2021-06-07 154,740,622 MX$ 777.77 MX$ 0.222221 MX$ 0.234870 MX$
2021-06-06 152,383,902 MX$ 34,828 MX$ 0.219276 MX$ 0.222221 MX$
2021-06-05 185,003,415 MX$ 60,722 MX$ 0.272819 MX$ 0.219276 MX$
2021-06-04 170,704,073 MX$ 88,966 MX$ 0.253183 MX$ 0.272819 MX$
2021-06-03 161,735,874 MX$ 61,022 MX$ 0.232384 MX$ 0.253183 MX$
2021-06-02 170,757,521 MX$ 6,284.67 MX$ 0.245784 MX$ 0.232384 MX$
2021-06-01 134,811,274 MX$ 192,396 MX$ 0.193399 MX$ 0.245784 MX$
2021-05-31 113,734,746 MX$ 394,427 MX$ 0.163636 MX$ 0.193399 MX$
2021-05-30 110,959,089 MX$ 182,819 MX$ 0.158582 MX$ 0.163636 MX$
2021-05-29 118,803,798 MX$ 43,116 MX$ 0.170613 MX$ 0.158582 MX$
2021-05-28 128,452,067 MX$ 22,838 MX$ 0.184469 MX$ 0.170613 MX$
2021-05-27 128,452,067 MX$ 22,838 MX$ 0.184469 MX$ 0.184469 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android