pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash MYR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 12,456,910 RM 0.051496 RM 0.01716545 RM N/A
2021-06-17 5,754,127 RM 0.052485 RM 0.01749501 RM 0.01716545 RM
2021-06-16 5,754,127 RM 0.052485 RM 0.01749501 RM 0.01749501 RM
2021-06-15 5,632,828 RM 7.16 RM 0.00826344 RM 0.01749501 RM
2021-06-14 5,317,849 RM 630.85 RM 0.00770521 RM 0.00826344 RM
2021-06-13 5,139,903 RM 10,362.55 RM 0.00736936 RM 0.00770521 RM
2021-06-12 24,394,243 RM 38,085 RM 0.03521852 RM 0.00736936 RM
2021-06-11 30,667,961 RM 9,655.14 RM 0.04403527 RM 0.03521852 RM
2021-06-10 31,331,268 RM 21.42 RM 0.04499448 RM 0.04403527 RM
2021-06-09 31,331,268 RM 21.42 RM 0.04499448 RM 0.04499448 RM
2021-06-08 31,995,657 RM 0.243028 RM 0.04860569 RM 0.04499448 RM
2021-06-07 31,995,657 RM 160.82 RM 0.04594860 RM 0.04860569 RM
2021-06-06 31,508,359 RM 7,201.36 RM 0.04533962 RM 0.04594860 RM
2021-06-05 38,253,082 RM 12,555.54 RM 0.056411 RM 0.04533962 RM
2021-06-04 34,926,428 RM 18,200.58 RM 0.051796 RM 0.056411 RM
2021-06-03 33,506,326 RM 12,644.34 RM 0.04815205 RM 0.051796 RM
2021-06-02 35,285,886 RM 1,298.99 RM 0.050801 RM 0.04815205 RM
2021-06-01 27,917,996 RM 39,835 RM 0.04004285 RM 0.050801 RM
2021-05-31 23,578,853 RM 81,760 RM 0.03391973 RM 0.04004285 RM
2021-05-30 23,038,966 RM 37,959 RM 0.03292718 RM 0.03391973 RM
2021-05-29 24,667,800 RM 8,952.29 RM 0.03542515 RM 0.03292718 RM
2021-05-28 26,647,990 RM 4,737.95 RM 0.03826888 RM 0.03542515 RM
2021-05-27 26,647,990 RM 4,737.95 RM 0.03826888 RM 0.03826888 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android