pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004249351842 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-16 21:10:24 UTC (ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
766คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,958,976
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash PHP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-17 66,949,339 ₱ 0.615120 ₱ 0.205040 ₱ N/A
2021-06-15 65,505,065 ₱ 83.36 ₱ 0.096145 ₱ 0.205040 ₱
2021-06-14 61,851,711 ₱ 7,337.34 ₱ 0.089619 ₱ 0.096145 ₱
2021-06-13 59,782,032 ₱ 120,526 ₱ 0.085713 ₱ 0.089619 ₱
2021-06-12 283,706,178 ₱ 442,930 ₱ 0.409593 ₱ 0.085713 ₱
2021-06-11 355,456,120 ₱ 111,906 ₱ 0.510382 ₱ 0.409593 ₱
2021-06-10 363,082,834 ₱ 248.18 ₱ 0.521419 ₱ 0.510382 ₱
2021-06-09 363,082,834 ₱ 248.18 ₱ 0.521419 ₱ 0.521419 ₱
2021-06-08 369,650,705 ₱ 2.81 ₱ 0.561588 ₱ 0.521419 ₱
2021-06-07 369,650,705 ₱ 1,857.98 ₱ 0.530851 ₱ 0.561588 ₱
2021-06-06 364,020,876 ₱ 83,198 ₱ 0.523816 ₱ 0.530851 ₱
2021-06-05 441,943,697 ₱ 145,056 ₱ 0.651721 ₱ 0.523816 ₱
2021-06-04 405,108,766 ₱ 211,108 ₱ 0.600778 ₱ 0.651721 ₱
2021-06-03 388,578,772 ₱ 146,633 ₱ 0.558405 ₱ 0.600778 ₱
2021-06-02 408,109,305 ₱ 15,025.99 ₱ 0.587643 ₱ 0.558405 ₱
2021-06-01 322,437,490 ₱ 460,166 ₱ 0.462566 ₱ 0.587643 ₱
2021-05-31 272,338,294 ₱ 944,466 ₱ 0.391831 ₱ 0.462566 ₱
2021-05-30 265,945,544 ₱ 438,178 ₱ 0.380088 ₱ 0.391831 ₱
2021-05-29 284,747,657 ₱ 103,339 ₱ 0.408923 ₱ 0.380088 ₱
2021-05-28 309,267,766 ₱ 54,987 ₱ 0.444136 ₱ 0.408923 ₱
2021-05-27 309,267,766 ₱ 54,987 ₱ 0.444136 ₱ 0.444136 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android