pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.003255376219 -5.5%
0.00000010 BTC 0.0%
766คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,266,835
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,384.11
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.003269767349 / $0.003443137788
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash PKR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-24 371,344,326 ₨ 199,069 ₨ 0.533530 ₨ N/A
2021-06-18 470,744,839 ₨ 1.95 ₨ 0.651496 ₨ 0.533530 ₨
2021-06-17 217,789,847 ₨ 1.99 ₨ 0.664811 ₨ 0.651496 ₨
2021-06-16 217,789,847 ₨ 1.99 ₨ 0.664811 ₨ 0.664811 ₨
2021-06-15 213,434,633 ₨ 271.17 ₨ 0.312766 ₨ 0.664811 ₨
2021-06-14 201,814,186 ₨ 23,941 ₨ 0.292415 ₨ 0.312766 ₨
2021-06-13 195,061,089 ₨ 393,262 ₨ 0.279670 ₨ 0.292415 ₨
2021-06-12 930,520,409 ₨ 1,452,756 ₨ 1.34 ₨ 0.279670 ₨
2021-06-11 1,159,091,131 ₨ 364,915 ₨ 1.66 ₨ 1.34 ₨
2021-06-10 1,183,566,598 ₨ 809.01 ₨ 1.70 ₨ 1.66 ₨
2021-06-09 1,183,566,598 ₨ 809.01 ₨ 1.70 ₨ 1.70 ₨
2021-06-08 1,197,511,859 ₨ 9.10 ₨ 1.82 ₨ 1.70 ₨
2021-06-07 1,197,511,859 ₨ 6,019.07 ₨ 1.72 ₨ 1.82 ₨
2021-06-06 1,179,273,597 ₨ 269,527 ₨ 1.70 ₨ 1.72 ₨
2021-06-05 1,431,710,562 ₨ 469,920 ₨ 2.11 ₨ 1.70 ₨
2021-06-04 1,310,905,827 ₨ 683,129 ₨ 1.94 ₨ 2.11 ₨
2021-06-03 1,259,022,762 ₨ 475,120 ₨ 1.81 ₨ 1.94 ₨
2021-06-02 1,320,281,299 ₨ 48,604 ₨ 1.90 ₨ 1.81 ₨
2021-06-01 1,042,880,004 ₨ 1,488,047 ₨ 1.50 ₨ 1.90 ₨
2021-05-31 883,747,958 ₨ 3,064,402 ₨ 1.27 ₨ 1.50 ₨
2021-05-30 861,071,939 ₨ 1,418,721 ₨ 1.23 ₨ 1.27 ₨
2021-05-29 921,948,958 ₨ 334,588 ₨ 1.32 ₨ 1.23 ₨
2021-05-28 999,457,365 ₨ 177,701 ₨ 1.44 ₨ 1.32 ₨
2021-05-27 999,457,365 ₨ 177,701 ₨ 1.44 ₨ 1.44 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android