pepecash  (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH)
$0.004146243585 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-06-17 21:10:05 UTC (ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
767คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$2,887,178
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
696,335,797 / 1,000,000,000

PepeCash RUB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-18 218,452,213 ₽ 0.901824 ₽ 0.300608 ₽ N/A
2021-06-17 100,883,473 ₽ 0.925667 ₽ 0.308556 ₽ 0.300608 ₽
2021-06-16 100,883,473 ₽ 0.925667 ₽ 0.308556 ₽ 0.308556 ₽
2021-06-15 98,910,540 ₽ 125.61 ₽ 0.144878 ₽ 0.308556 ₽
2021-06-14 93,138,736 ₽ 11,048.85 ₽ 0.134952 ₽ 0.144878 ₽
2021-06-13 90,022,131 ₽ 181,493 ₽ 0.129070 ₽ 0.134952 ₽
2021-06-12 427,249,604 ₽ 667,035 ₽ 0.616830 ₽ 0.129070 ₽
2021-06-11 534,284,181 ₽ 168,178 ₽ 0.767028 ₽ 0.616830 ₽
2021-06-10 548,547,507 ₽ 374.95 ₽ 0.787763 ₽ 0.767028 ₽
2021-06-09 548,547,507 ₽ 374.95 ₽ 0.787763 ₽ 0.787763 ₽
2021-06-08 564,758,994 ₽ 4.29 ₽ 0.858153 ₽ 0.787763 ₽
2021-06-07 564,758,994 ₽ 2,838.65 ₽ 0.811044 ₽ 0.858153 ₽
2021-06-06 556,157,641 ₽ 127,112 ₽ 0.800295 ₽ 0.811044 ₽
2021-06-05 675,209,528 ₽ 221,619 ₽ 0.995711 ₽ 0.800295 ₽
2021-06-04 620,506,155 ₽ 323,353 ₽ 0.920209 ₽ 0.995711 ₽
2021-06-03 594,424,161 ₽ 224,340 ₽ 0.854328 ₽ 0.920209 ₽
2021-06-02 628,742,068 ₽ 23,145 ₽ 0.905171 ₽ 0.854328 ₽
2021-06-01 496,725,886 ₽ 708,766 ₽ 0.712461 ₽ 0.905171 ₽
2021-05-31 417,166,864 ₽ 1,446,396 ₽ 0.600067 ₽ 0.712461 ₽
2021-05-30 407,705,310 ₽ 671,744 ₽ 0.582690 ₽ 0.600067 ₽
2021-05-29 436,529,712 ₽ 158,423 ₽ 0.626895 ₽ 0.582690 ₽
2021-05-28 472,968,831 ₽ 84,093 ₽ 0.679225 ₽ 0.626895 ₽
2021-05-27 472,968,831 ₽ 84,093 ₽ 0.679225 ₽ 0.679225 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android